Tramwaje wrócą na ul. 23 Lutego

W październiku trasa linii 98 zostanie wydłużona i tramwaje będą dojeżdżać w rejon pl. Cyryla Ratajskiego.

Będzie to możliwe dzięki wbudowaniu rozjazdu umożliwiającego przejazd z jednego toru na drugi w rejonie pętli na pl. Wielkopolskim.  W związku tym ekipy MPK muszą ustawić także dwa tymczasowe słupy trakcyjne doprowadzające zasilanie. Prace te nie były możliwe do wykonania przy prowadzonym na tym odcinku do końca sierpnia regularnym ruchu tramwajowym i z tego powodu zostaną one wykonane we wrześniu.

– Kiedy jest to możliwe, stosujemy w Poznaniu niestandardowe rozwiązania, które mogłyby ułatwić podróżowanie pasażerom – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. – Przykładami może być tymczasowy łuk torowy na pl. Wiosny Ludów, dzięki któremu możliwe było prowadzenie ruchu tramwajowego przez centrum, czy też obsługa odcinka trasy tramwajowej na Naramowice pomiędzy przystankami Włodarska i Lechicka/Naramowicka dwukierunkowo po jednym torze jeszcze w czasie trwania prac na dalszym jej przebiegu.

Dzięki planowanym rozwiązaniom już w październiku pomiędzy pl. Cyryla Ratajskiego a pl. Wielkopolskim tramwaje będą mogły poruszać się po jednym torze. Ponadto pomiędzy placem Wielkopolskim a rondem Śródka kursować będą po odpowiednich torach, jak to było przed wprowadzeniem linii wahadłowej. Pozwoli to na zwiększenie przejrzystości komunikacji, ponieważ pasażerowie będę mieli pewność, z której strony nadjedzie tramwaj.

Kursowanie tramwaju po jednym torze na ul. 23 Lutego wymagać będzie jednak zmiany organizacji ruchu.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl