Będą chodzić i pukać do drzwi. Przygotuj się na ich wizytę

Trwają Europejskie Badania Warunków Życia Ludności. W związku z tym mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się, że do ich drzwi zapukają ankieterzy.

Badania Warunków Życia Ludności

Badania będą przeprowadzane jako wywiady bezpośrednie lub telefoniczne przez specjalnych ankieterów. Osoby te są pracownikami urzędu statystycznego i mają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do wykonywania swojej pracy. Aby potwierdzić tożsamość ankietera, można skorzystać ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Wystarczy wpisać jego imię, nazwisko i numer legitymacji. Mieszkańcy Poznania mają również możliwość uczestniczenia w badaniu poprzez wypełnienie formularza internetowego.

Czego dotyczy ankieta?

Ankieta, którą prowadzą pracownicy urzędu, dotyczy różnych aspektów życia mieszkańców. Ankieterzy przeprowadzą badania dotyczące warunki mieszkaniowych, źródła i poziom dochodów, sytuacji materialnej, a także zaspokajania podstawowych potrzeb. Dodatkowo zapytają o stan zdrowia, udział w procesie edukacji i formalną opiekę nad dziećmi. Nie zabraknie też pytań o aktywność zawodową na rynku pracy.

fot. Miasto Poznań

Kto będzie miał dostęp do danych z ankiet?

Dostęp do danych zebranych przez ankieterów mają wyłącznie pracownicy statystyki publicznej i to tylko w celu analizy wyników badań. Dane mogą być udostępniane dopiero po ich skategoryzowaniu według takich grup, jak kategorie społeczno-zawodowe lub jednostki terytorialne. Co istotne, pracownicy zadbają o przetworzenie danych w taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie osób, które wypełniły ankiety.

Po co jest ta ankieta?

Zebrane dane pomogą ocenić warunki życia gospodarstw domowych w Polsce i porównać je z innymi krajami Unii Europejskiej. Badanie prowadzone jest według jednolitej metodologii w całej UE. Wyniki będą dostępne w postaci zbiorczych analiz publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Eurostat – Urząd Statystyczny Unii Europejskiej.

Czytaj także: Słynne „Totemy” znikają spod Bałtyku?

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl