Poszukają złóż geotermalnych w Poznaniu

Veolia Energia Polska, Veolia Energia Poznań oraz Innargi podpisały w urzędzie miasta list intencyjny, dotyczący możliwości wykorzystania w stolicy Wielkopolski ciepła geotermalnego. 

List intencyjny dotyczy zbadania potencjału realizacji inwestycji w źródło ciepła zasilane energią geotermalną o mocy 100 MW. Celem współpracy firm jest dekarbonizacja ciepłownictwa.

Mimo wielu zalet ciepłownictwa geotermalnego, jego wykorzystanie w europejskich sieciach ciepłowniczych było dotychczas ograniczone z powodu wysokich nakładów inwestycyjnych oraz warunków podłoża. Firma Innargi – która obecnie buduje w Danii największą w Unii Europejskiej ciepłownię geotermalną – opracowała nowy model biznesowy, w którym ciepło geotermalne jest dostarczane jako usługa. Zabezpiecza to Veolię przed ponoszeniem kosztów inwestycji związanych z pozyskiwaniem ciepła z głębi ziemi, począwszy od etapu rozpoznania warunków podłoża, jak i podczas eksploatacji złoża.

– Projekt realizowany w Poznaniu jest projektem pionierskim – podkreśla Samir Abboud, prezes zarządu Innargi. – Dzięki niemu, mamy nadzieję przekonać się o istotnym potencjale ciepłownictwa geotermalnego w dużych systemach ciepłowniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Badania firmy McKinsey wskazują na możliwość zasilania energią geotermalną aż 33% sieci ciepłowniczych w Polsce do 2045 r. To źródło energii nie jest zależne od wiatru ani od słońca. Źródło po realizacji inwestycji nie emituje żadnych zanieczyszczeń czy hałasu, zaś sama instalacja zajmuje bardzo niewiele miejsca i wtapia się w krajobraz miejski.

Poszukiwania złóż geotermalnych pozwolą na ocenę możliwości wykorzystania tego źródła w poznańskiej sieci ciepłowniczej.

Poprzez wykorzystanie źródła, którym jest energia geotermalna, przyczyniamy się zarówno do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz jakości powietrza w mieście, ale także chronimy naszych klientów przed rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2 – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu oraz dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Rok 2023, zarówno dla Veolii, jak i Innargi, będzie okresem wnikliwej analizy potencjału geotermalnego w mieście. Jeśli wyniki analizy będą pozytywne, ciepłownia geotermalna może zostać uruchomiona w perspektywie ok. 5 lat.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl