Ponad 5 mln zł na program Rodzina 500 plus w Wielkopolsce

Od początku funkcjonowania rządowego programu Rodzina 500 plus do wielkopolskich rodzin trafiło już ponad 5 mld zł. Świadczeniem jest objętych średnio 370 tys. dzieci.

W naszym województwie wzrósł przeciętny dochód w przeliczeniu na jedną osobę. Suma korzyści w wymiarach społecznym, gospodarczym i demograficznym pozwala z optymizmem oceniać realizację programu w Wielkopolsce – komentuje wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Program Rodzina 500 plus wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Od tego czasu wypłacona wielkopolskim rodzinom kwota świadczeń wyniosła łącznie ponad 5 mld zł. Składa się na nią 1,7 mld zł w 2016 roku, 2,3 mld zł w 2017 roku i już ponad 1 mld w 2018 roku. Średnio w Wielkopolsce wsparciem objęte jest 370 tys. dzieci.

Na podstawie danych z GUS-u w Wielkopolsce wzrosła liczba urodzeń na przestrzeni lat 2015 i 2017, porównując okresy sprzed i w trakcie realizowania programu Rodzina 500 plus.
W 2015 roku w województwie wielkopolskim rodziło się 36,7 tys. dzieci, natomiast w 2017 roku liczba ta wzrosła do 42,4 tys. W I połowie 2017 roku najwyższy poziom współczynnika urodzeń notowano w województwie pomorskim, a następnie w wielkopolskim, mazowieckim oraz małopolskim. W tym okresie zmniejszyła się także stopa bezrobocia z 6,7 proc. w 2015 doku do 2,7 proc. w 2017 roku. Wzrasta również liczba kobiet aktywnych zawodowo z 610 tys. (2015 rok) do 719 tys. (2017 rok).

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl