Od 1 stycznia może być kłopot z dostaniem się do lekarza rodzinnego

Wielkopolski NFZ alarmuje, że po 1 stycznia część pacjentów z regionu zostanie bez lekarza rodzinnego. 30% medyków nie podpisało aneksów do umów.

Kończą się umowy

Z końcem grudnia tego roku wygasa część umów wielkopolskich podmiotów na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W związku z tym, 6 grudnia wielkopolski oddział Funduszu przekazał przychodniom lekarzy rodzinnych aneksy pozwalające przyjmować pacjentów w ramach ubezpieczenia przez kolejne 27 miesięcy. Długość tego okresu to wynik porozumienia zawartego 28 listopada po negocjacjach między przedstawicielami ogólnopolskich organizacji zrzeszających lekarzy rodzinnych a Ministerstwem Zdrowia i NFZ – informuję Marta Żbikowska-Cieśla rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego NFZ-u.

Wielkopolska jest jedynym województwem w kraju, gdzie część lekarzy nie zgadza się na zaproponowane warunki umów. Wśród nich są lekarze skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, którzy oczekują skrócenia okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy. Taka zmiana nie jest brana pod uwagę przez NFZ.

Co trzecia poradnia w Wielkopolsce nie podpisała aneksu do umowy z NFZ

Na 641 umów lekarzy rodzinnych w Wielkopolsce, w przypadku ok. 30% nie zostały podpisane aneksy. Oznacza to, że od 1 stycznia część przychodni POZ nie będzie mogła przyjmować pacjentów w ramach ubezpieczenia, chyba że zostaną złożone wnioski o zawarcie kolejnych umów. Będzie to możliwe z tą różnicą, że nowe umowy zawierane są na czas nieokreślony.

Chcąc zapewnić dostęp do leczenia wszystkim mieszkańcom Wielkopolski, oddział zobowiązany jest podjąć działania zabezpieczające pacjentów, których przychodnie mogą być nieczynne od początku roku. Prowadzimy rozmowy z innymi podmiotami, które są w stanie przejąć deklaracje pacjentów oraz szpitalami, gdzie pomoc mogą znaleźć osoby, których lekarze nie podejmą pracy od 2 stycznia – dodaje Żbikowska-Cieśla.

Fundusz przygotowuje się do tego, aby móc zapłacić szpitalom za porady POZ udzielone w SOR-ach i Izbach Przyjęć. Dotyczyć to będzie tych pacjentów, których lekarz rodzinny nie podpisał aneksu przedłużającego umowę z NFZ. Podobnie finansowane będą porady udzielane tym pacjentom przez inne przychodnie POZ.

Według informacji z Wielkopolskiego NFZ obecnie przychodnie lekarzy rodzinnych stopniowo odsyłają podpisane aneksy.

Liczymy na to, że do końca roku pozostałe podmioty zdecydują się na kontynuowanie współpracy z Funduszem. Po 31 grudnia będziemy mogli przedstawić listę przychodni, które z niej zrezygnowały – kończy Żbikowska-Cieśla.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl