Nowy park kieszonkowy na os. Żegrze

Jest projekt parku kieszonkowego pomiędzy ul. Inflancką i Rzeczańską. Na niewielkiej powierzchni planowana jest m.in. mała retencja, łąka kwietna i nowe drzewa.

Niewielki, osiedlowy teren porośnięty jest obecnie roślinnością, która tworzy ważny element zagospodarowania krajobrazowego tego miejsca. Rośnie tu miedzy innymi śliwa wiśniowa, orzech włoski i robinia biała. Zostały one uwzględnione w projekcie, będą istotnym elementem krajobrazowym tego miejsca. Roślinność rozwijała się na m.in. pozostałościach budowlanych i spontanicznie zajęła teren między osiedlami. Przyroda ruderalna (powstała na gruzach) również została uwzględniona w projekcie parku kieszonkowego, który ma powstać na osiedlu Żegrze.

To 1152 m2 terenu, na którym przewiduje się stworzenie układu komunikacyjnego oraz nasadzenie drzew, krzewów, bylin i traw, jak również zrobienie małej retencji. W tym celu wykorzystano ukształtowanie terenu do infiltracji wody na tym obszarze. Powstanie tam również łąka kwietna oraz domek dla owadów- informują urzędnicy.

hotel dla psów w Poznaniu

W parku zostaną zamontowane także ławki i kosze na odpady.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl