Wodór, istotny element naszej przyszłości

Dekarbonizacja i gospodarka wodorowa – to dwa najważniejsze tematy poruszane podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND oraz Środkowoeuropejskiego Forum Dekarbonizacji NetZero, które rozpoczęło się 24 kwietnia w Poznaniu.

Jednym z największych wyzwań stojących obecnie przed Polską jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz związanej z nim dywersyfikacji źródeł energii. Zwiększenie udziału energii elektrycznej wytwarzanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym jest wyzwaniem rozwojowym nie tylko dla naszego kraju, ale większości rozwiniętych gospodarek świata.

Globalne cele wymagają jednak podjęcia lokalnych działań. To właśnie w regionach inicjowane będą procesy zmierzające choćby do dekarbonizacji danego obszaru czy znalezienia i wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

– Cały czas słyszymy głosy, że troska o zeroemisyjność i zielona wizja Unii Europejskiej to jest jakieś szaleństwo. Jednak jeśli tego nie zrozumiemy, to będzie to dla świata droga do samozagłady. My podjęliśmy te tematy wiele lat temu. Uważaliśmy, że poszukiwanie alternatyw dla energii, które nie obciążają klimatu, to bardzo intersująca perspektywa. Jest to nadal duży znak zapytania, na ile wodór będzie istotnym elementem miksu energetycznego i na ile zastosowanie wodoru będzie ekonomicznie uzasadnione – mówi Marek Woźniak marszałek województwa wielkopolskiego.

Forum Technologii Wodorowych H2POLAND to platforma wymiany eksperckiej wiedzy, która skupia przedstawicieli administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, środowisko nauki oraz biznesu otwartego na nowoczesne, przyjazne środowisku technologie. Organizatorem H2Poland&NetZero Forum są Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Regionem Gospodarzem Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

– Dekarbonizacja jest elementem, który będzie miał wpływ na naszą planetę i konkurencyjność gospodarki, dlatego od tego roku zdecydowaliśmy włączyć do programu #NetZeroForum – pierwsze targi poświęcone technologiom dekarbonizacyjnym – mówił w trakcie otwarcia #H2POLAND Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP.

– Jesteśmy w Polsce w trakcie transformacji energetycznej, a wodór ma kluczowe znaczenie w zielonej transformacji w Unii Europejskiej i w naszym kraju. Dostęp do taniej, zielonej energii jest warunkiem konkurencyjności europejskiego przemysłu w skali globalnej. Priorytetem rządu jest właśnie transformacja energetyczna – dodał Ignacy Niemczycki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Ważnym punktem wydarzenia był również Szczyt Dolin Wodorowych. To projekty na dużą skalę, które lokalnie prezentują ekosystem wodorowy, łącząc wszystkie elementy produkcji, magazynowania, transportu i końcowego wykorzystania wodoru w jednym miejscu. Projekty te znalazły się na szczycie agendy Komisji Europejskiej, czego dowodem jest przeznaczenie na nie 200 mln euro z programu REPowerEU, oprócz środków już dostępnych w ramach Partnerstwa na Rzecz Czystego Wodoru. W 2023 r. w Europie istniało już 65 Dolin Wodorowych.

czytaj także: Rozdadzą drzewka w zamian za odpady

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl