Nowy rezerwat przyrody w Wielkopolsce

Rezerwat „Czarne Doły” w Nadleśnictwie Karczma Borowa otwarto 31 grudnia ubiegłego roku. Powstał po to, by opiekować się jedynym gatunkiem żółwia, jaki występuje w Polsce naturalnie.

BEZPIECZNE SCHRONIENIE

Nowy rezerwat obejmuje aż 120 hektarów powierzchni. Jak mówi Andrzej Szeremeta, nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa, badania leśników i naukowców pozwoliły na wyznaczenie tras, miejsca rozrodu i lęgów żółwi. Wykupiono prywatne grunty, przeznaczając je na łąkę. Będą się na niej wypasały owce, tym samym nie dopuszczając do zarośnięcia lęgowisk gadów.

GDZIE WYSTĘPUJĄ?

Żółwie błotne występują zwykle na bagnach, terenach podmokłych i zalanych olsach. Potrafią żyć nawet do 120 lat. Polują i odżywiają się pod wodą. Jedzą owady wodne oraz ich larwy, ślimaki, małże, żaby i kijanki. Zimują na dnie zbiornika wodnego przez około pięć miesięcy, budząc się ze snu zimowego w kwietniu lub maju. Największa populacja znajduje się na Polesiu i liczy ok. 1500 osobników. Licznie występują również na Radomszczyźnie. Natomiast na zachodzie Polski można je spotkać w okolicach Leszna, gdzie są pod ochroną od 1974 r.

CZYHAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWA

Głównym zagrożeniem dla żółwi są drapieżniki – lisy, dziki, jenoty i borsuki, które wygrzebują z ziemi złożone jaja. Istotnym problemem są również żółwie czerwonolice, wywodzące się z Ameryki Północnej. Zaliczane są do najbardziej inwazyjnych gatunków obcych. Przenoszą niebezpieczne patogeny, odpowiedzialne za wywoływanie chorób. Poza tym, rywalizują z żółwiami błotnymi o pokarm oraz miejsca składania jaj.

GATUNEK ZAGROŻONY

Żółw błotny jest gadem występującym bardzo rzadko. Wpisano go do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, czyli rejestru zwierząt występujących na terenie Polski, którym grozi wyginięcie. Został również objęty ochroną w ramach dyrektywy siedliskowej UE. W Nadleśnictwie Karczma Borowa żółwie są monitorowane przez leśników, a od 2015 r. na tym terenie badania i obserwacje prowadzi Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Piecze nad nimi sprawuje także Klub Przyrodników, w ramach międzynarodowego projektu LIFE „Ochrona żółwia błotnego i płazów nizin północnej Europy”.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl