„My, Polacy, jesteśmy dumni z przynależności do świata chrześcijańskiego” mówił A.Duda w Poznaniu

Prezydent A.Duda podkreślał swój katolicyzm a nawet stwierdzał, że to on motywuje go do działalności publicznej. Prezydent odwiedził biskupów, którzy z całej Europy przyjechali na spotkanie w Poznaniu.

Prezydent w czasie przemówienia do biskupów akcentował nie tylko swój katolicyzm, ale kreślił obraz Polski jako kraju zdecydowanie katolickiego

My, Polacy, jesteśmy dumni z przynależności do świata chrześcijańskiego – mówił A.Duda

To jednak nie wszystko. Prezydent stwierdził, że wiara jest jego motywacją do działalności politycznej:

Również ja osobiście witam dzisiaj Państwa jako Prezydent Rzeczypospolitej i zarazem jako katolik, dla którego wiara jest inspiracją do prowadzenia działalności publicznej, którą rozumiem jako służbę na rzecz dobra wspólnego – dodawał Prezydent

Prezydent uważa, też że Unie Europejską dotknął kryzys, który przezwyciężyć mogą tylko chrześcijańskie wartości

Pragniemy, aby pierwotne chrześcijańskie inspiracje, którymi kierowali się ojcowie założyciele Unii Europejskiej, pozostały podstawą, łączącą państwa i narody naszego kontynentu. Stałe powracanie do nich i refleksja nad tym, co pozwoliło zjednoczyć nasze siły i budować wspólny europejski dom, jest bowiem receptą na kryzys, który dotknął zjednoczoną Europę. Jest kluczem do skutecznych reform, jest kluczem do dalszego pomyślnego i szczęśliwego rozwoju – przekonywał Andrzej Duda

Prezydent mówił także o 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Europejskie spotkanie biskupów w Poznaniu zakończyło się w niedziele. W sobotę prezydenta przed Katedrą przywitali aktywiści walczący z pedofilią w Kościele. Oddzielał ich jednak od Andrzeja Dudy kordon policjantów.

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl