Muzeum Szyfrów Enigma gotowe w 2021 roku

Nowa atrakcja Poznania powstanie w budynku Collegium Martineum UAM, przy skrzyżowaniu ulic Św. Marcin i Kościuszki. Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Tam, gdzie dziś znajduję się gmach Collegium Martineum, przed wojną zlokalizowany był oddział biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

Ekspozycja będzie podzielona na strefy tematyczne, wyposażone w interaktywne i multimedialne stanowiska oraz tradycyjne eksponaty. Oprócz zwiedzania indywidualnego odbywać się będą także zajęcia dla grup zorganizowanych oraz otwarte wykłady.

– Nowoczesna placówka multimedialna, jaką będzie Centrum Szyfrów Enigma, z jednej strony ma upamiętniać pracę poznańskich kryptologów, z drugiej zaś edukować młodzieży w zakresie matematyki, informatyki czy programowania — mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Muzeum powstaje przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną wnętrza gmachu. Oprócz ich nowej aranżacji i remontu instalacji budynek zostanie przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przypomnę, że UAM użyczył na ten cel ponad 1000 metrów kwadratowych Collegium i zwiększył nakłady na jego remonty i unowocześnienie, tak aby mogła rozpocząć się ta oczekiwana budowa. Mam nadzieję, że Collegium Martineum, wraz z Centrum Szyfrów Enigma, zostanie perełką ulicy Św. Marcin — mówi prof. Tadeusz Wallas, prorektor UAM.

Pierwsi zwiedzający będą mogli przekroczyć próg Centrum za niespełna dwa lata.

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl