Wiemy co dalej z zabytkowym murkiem przy CK Zamek

Kamienne bloki czeka teraz renowacja i uzupełnienie ubytków. Konserwatorzy naprawią i odnowią także lampy, które kiedyś stały na murku. Sam murek zmieni swoje położenie. Ma to związek z odkryciem archeologicznym, którego wykonawca dokonał podczas rewitalizacji ulicy Święty Marcin.

Przed przebudową ulicy Święty Marcin kamienny murek oddzielał chodnik od dziedzińca Centrum Kultury Zamek. Na czas remontów został on jednak rozebrany. Teraz wykonawca robót odnowi go i przesunie o kilka metrów w stronę jezdni. Murek stanie w ten sposób na linii zabytkowych fundamentów.

  • Źródło: ckzamek FB, archiwum

Wykonawca odsłonił je podczas przebudowy ulicy. Dokładnie zbadał je archeolog. Jak się okazało, niegdyś przebiegało tamtędy ogrodzenie zamku. Teraz fundamenty zostaną wzmocnione i odnowione. Renowacja czeka także murek. Wykonawca już ponumerował kamienne bloki. Teraz za pomocą odpowiedniej technologii odnowi je i uzupełni ubytki.

fot. źródło : PIM

Co więcej, latarnie, które niegdyś stały na kamiennych blokach również doczekają się drugiego życia. W sumie konserwatorzy oczyszczą i naprawią 16 świetlików. Następnie elektrycy poprowadzą do nich kable, tak aby ponownie mogły oświetlać jezdnię i chodnik.

Przesunięcie kamiennego murku o kilka metrów w stronę ulicy pozwoli na powiększenie placu przed zamkiem. W ramach remontu wykonawca posadzi tam również nową zieleń. Łatwiejszy dojazd do zamku ma zapewnić nowy przystanek tramwajowy.

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl