Wielkie zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli w Poznaniu. Radni miasta jednomyślni

Miasto Poznań przeznaczy ponad 13 milionów złotych na podwyżki dla nauczycieli. Rada Miasta Poznania przyjęła projekt uchwały zwiększający wynagrodzenia pedagogów.

Edukacja to fundament naszej przyszłości, a nauczyciele pełnią kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń. Z takiego założenia wyszli radni miasta. Rada Miasta Poznania przegłosowała projekt uchwały, który wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli, a także innych pracowników oświaty.

Wsparcie dla nauczycieli

Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania podkreślił wcześniej, że edukacja i oświata są kwestiami ponadpartyjnymi, ponieważ dotyczą przyszłości naszego kraju. Pomimo trudnej sytuacji finansowej samorządów odpowiedzialnych za edukację, Poznań planuje dołożyć dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia nauczycieli, sięgające ponad 13 milionów złotych.

Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, podkreślał, że mimo ograniczonych możliwości finansowych samorządu, miasto dąży do stworzenia godziwych warunków pracy dla nauczycieli. Już od nowego roku budżetowego nauczyciele mogą spodziewać się podwyżek.

fot. Łukasz Gdak

Zwiększenie wynagrodzeń

Podwyżki wynagrodzeń obejmują wiele kategorii pracowników oświaty. Planowane zmiany to między innymi:

  • Podwyżki dla dyrektorów i ich zastępców, które sięgają nawet 10 proc. względem dotychczasowych wynagrodzeń.
  • Podwyżki dla nauczycieli pełniących funkcje wychowawcze, sięgające aż 30 proc.
  • Podwyżki dla innych pracowników oświaty, takich jak psychologowie i pedagodzy, gdzie podwyżki dochodzą nawet do 1000 złotych, uzależnione od specyfiki ich pracy.

Te zmiany oznaczają znaczące zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, ale magistrat uważa je za niezbędne dla zapewnienia godziwych warunków pracy i zachęcenia młodych osób do wyboru zawodu nauczyciela.

Rada Miasta Poznania jednomyślna

Marek Sternalski, przewodniczący Rady Miasta Poznania podkreślił znaczenie spojrzenia na całość zagadnienia edukacji. Podwyżki, które weszły w życie od września, są kontynuacją wcześniejszych starań o zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli. Jest to istotne dla miasta, które dąży do zapewnienia godziwych warunków pracy dla pracowników oświaty.

Radny zwrócił też uwagę na funkcję związków zawodowych i współpracę z nimi. Pozytywna opinia związków zawodowych świadczy o efektywnej współpracy, która pozwala na wypracowanie korzystnych rozwiązań. Ważne jest, aby pensje nauczycieli adekwatnie rosły do sytuacji finansowej w Polsce. Dodał również, że większość wynagrodzenia nauczycieli pochodzi z funduszy rządowych, dlatego ważne jest, aby te podwyżki rosły w podobnym tempie jak podwyżki miejskie.

Radna Małgorzata Woźniak doceniła pracę nauczycieli i ich znaczenie w społeczeństwie. Podkreśliła, że choć podwyżki to dopiero początek, to ważny krok w kierunku polepszenia wynagrodzeń nauczycieli. Z jej perspektywy, obecna sytuacja w szkołach wskazuje na potrzebę podwyższania pensji nauczycieli, aby zatrzymać ich w zawodzie i zachęcić innych do pracy w edukacji.

Przemysław Alexandrowicz zwrócił uwagę na dodatek dla dyrektorów przedszkoli, który wynosi obecnie 1050 zł. Podkreślił, że istnieje także dodatek za oddziały. Wskazał na konieczność dalszych zmian i dostosowania wynagrodzeń do potrzeb i wyzwań edukacyjnych.

Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania podkreślił, że to druga zmiana w dodatkach funkcyjnych w tym roku. Jest to gest uznania i podkreślenia ważnej roli nauczycieli w edukacji.

fot. Łukasz Gdak

Zmiany w uchwale

Projekt uchwały przegłosowany przez Radę Miasta Poznania wprowadza konkretne zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Zmiany te obejmują m.in.:

  • Zwiększenie kwoty dodatku motywacyjnego dla dyrektorów do 1400 złotych na stanowisku dyrektora.
  • Wprowadzenie elastycznej stawki dodatku motywacyjnego w zakresie od 150 do 1500 złotych.
  • Podwyższenie stawki podstawowej dla różnych kategorii pracowników oświaty.
  • Zwiększenie dodatków za trudne warunki pracy oraz dodatków funkcyjnych.

Radni głosowali jednomyślnie za projektem uchwały.

Czytaj też: Będą nowe wiadukty w Poznaniu. Dołożono 18 mln zł

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl