Będą nowe wiadukty w Poznaniu. Dołożono 18 mln zł

Poznań przeznaczy dodatkowe pieniądze na budowę wiaduktów nad torami kolejowymi w celu poprawy komunikacji w północno-zachodniej części miasta. Rada Miasta Poznania przegłosowała projekt.

Miasto kontynuuje inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną, a teraz skupia się na poprawie dostępności i bezpieczeństwa mieszkańców północno-zachodniej części miasta. Rada Miasta Poznania pozytywnie przegłosowała projekt, który umożliwi dodatkowe finansowanie budowy wiaduktów nad torami kolejowymi, wraz z kładką pieszo-rowerową na ul. Lutyckiej i ul. Golęcińskiej.

Inwestycje poprawią komunikację

Projekt zakłada budowę dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi, które mają znacząco poprawić komunikację w rejonie Strzeszyna oraz przejazd drogą krajową nr 92. Inwestycje te są strategiczne dla rozwoju miasta i poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonawcę tych dwóch wiaduktów na początku lipca. Niestety, złożone oferty przekroczyły przewidziany budżet. Brakowało 18 milionów złotych. Dlatego radna Maria Lisiecka-Pawełczak i przewodniczący Rady Miasta Poznania, Grzegorz Ganowicz postanowili złożyć wniosek o dodatkowe fundusze.

Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, wyjaśnił: – Dodatkowe 18 milionów złotych pozwoli rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i zrealizować budowę wiaduktów.

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego

Pieniądze przeznaczone na tę inwestycję mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców północno-zachodniej części Poznania, zwłaszcza Strzeszyna. Przejazdy kolejowe na linii łączącej Poznań z Piłą stanowiły dotąd istotną przeszkodę i utrudnienie w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły. Budowa wiaduktów pozwoli na zniesienie tego problemu.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania mówił: – Powstanie wiaduktów wzdłuż ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej to jedne z najważniejszych inwestycji dla Poznania, ale również dla Strzeszyna. Dzięki zwiększeniu budżetu tego projektu wkrótce będzie mógł zostać rozstrzygnięty przetarg. Prace mogłyby się wówczas rozpocząć już w przyszłym roku i na pewno będą zrealizowane w terminie.

Podglądowa wizualizacja układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lutyckiej i Podolańskiej (fot. PIM)

Szczegóły inwestycji

Projekt zakłada budowę wiaduktów nad torami kolejowymi na ul. Lutyckiej i ul. Golęcińskiej. Nad torami powstanie także kładka pieszo-rowerowa, zapewniając bezpieczny dostęp do rekreacyjnych terenów, oraz osiedli mieszkaniowych w rejonie fortu oraz Strzeszyna.

Inwestycja obejmuje także przebudowę układu drogowego na długości od ul. Homera do ul. Szczawnickiej, wraz z budową nowego odcinka ul. Podolańskiej oraz remontem ul. Szczawnickiej. Na skrzyżowaniu ul. Lutyckiej z ul. Szczawnicką pojawi się sygnalizacja świetlna, a pod wiaduktem powstaną ciągi pieszo-rowerowe.

Realizacja prac budowlanych jest planowana na lata 2024-2025 i odbywać się będzie we współpracy ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Dzięki zwiększeniu budżetu możliwa będzie budowa nie jednego, a dwóch wiaduktów, co znacząco poprawi komunikację i bezpieczeństwo mieszkańców północno-zachodniej części Poznania.

Sesja Rady Miasta Poznania (fot. Łukasz Gdak)

Czytaj też: 25 lat programu „in vitro” w Poznaniu. Ponad 3600 dzieci urodzonych dzięki nowoczesnej terapii

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl