Termomodernizacja w poznańskich szkołach

Trzy szkoły przejdą w tym roku termomodernizację. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetargi na wykonie robót.

Przetargi dotyczą trzech szkół podstawowych: na osiedlu Oświecenia, przy ul. Dmowskiego oraz przy ul. Sochaczewskiej. Poprawa efektywności energetycznej tych placówek przyniesie oszczędności i zarazem korzyści dla środowiska. Wszystkie budynki zostaną docieplone i zyskają energooszczędne oświetlenie. Tam, gdzie jest taka potrzeba, wymienione zostaną także okna i drzwi.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 na osiedlu Oświecenia polegać będzie na dociepleniu zewnętrznych ścian oraz dachu. Ponadto ściany piwnic i fundamentowe zostaną zabezpieczone przed wilgocią, a dach zyska nowe odwodnienie. W ramach inwestycji przewidziana jest też wymiana części okien i drzwi, a oświetlenie placówki zostanie zastąpione energooszczędnym -informuje PIM.

Prace w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Dmowskiego część okien i drzwi zostanie zastąpiona nowymi, bardziej szczelnymi. Dach będzie docieplony i zyska nowe odwodnienie oraz instalację odgromową. Poprawi się też system ogrzewania placówki, gdyż zostanie poddany modernizacji. Zainstalowane zostaną pompy ciepła, do wymiany przewidziane są też grzejniki i kotły gazowe.

Z kolei Szkołę Podstawową nr 89 przy ul. Sochaczewskiej czeka miedzy innymi docieplenie zewnętrznych ścian budynku. Wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania. Podobnie jak w pozostałych dwóch szkołach, oświetlenie zostanie zastąpione energooszczędnym

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl