Kraj

Tak źle na WF-ie jeszcze nie było. Większość polskich dzieci jest niesprawna ruchowo

Najnowszy raport przygotowany przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wykazał, że aż 94 proc. dzieci i młodzieży w Polsce nie posiada podstawowych umiejętności ruchowych. To wynik badania przeprowadzonego w zeszłym roku, które objęło ponad dwa tysiące uczniów z 17 szkół podstawowych z całej Polski.

Raport powstał w ramach programu „WF z AWF. Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”. To co z niego wynika jest alarmujące pod względem stanu fizycznego polskich uczniów. Program, realizowany od 2021 roku, miał aktywizować dzieci i młodzież. Założeniem była poprawa ich kondycji fizycznej, która znacząco pogorszyła się podczas pandemii COVID-19. Profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego podkreślił, że badania przeprowadzone w ramach programu pokazują trzeci rok z rzędu, iż większość dzieci w Polsce jest niesprawna ruchowo.

Badania skupiły się na tzw. fundamentalnych umiejętnościach ruchowych, które są kluczowe dla uczestnictwa w aktywności fizycznej i codziennym życiu. Chodzi o podstawowe umiejętności takie jak –

  • bieg,
  • skok,
  • rzut,
  • chwyt,
  • kozłowanie i kopnięcie piłki.

Niestety, wyniki wskazują, że ponad 90 proc. polskich dzieci nie posiada tych umiejętności.

Brak motywacji do ćwiczeń

Profesor Molik zauważa, że dzieci, które nie opanowują podstawowych umiejętności ruchowych w klasach I-III, często nie chcą później uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego. Czują się wykluczone i słabsze od rówieśników. Prowadzi to do unikania zajęć i zwolnień z WF-u. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że zajęcia WF w pierwszych trzech klasach podstawówki często prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Nie są oni odpowiednio przygotowani do nauczania tych umiejętności.

Profesor Molik porównuje spontaniczne podejście do lekcji WF do sytuacji, w której nauczyciel matematyki pozwalałby uczniom dowolnie mnożyć i dzielić. Podkreśla, że zarówno zajęcia z matematyki, języka polskiego, jak i wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sposób ukierunkowany i profesjonalny. Dlatego AWF w Warszawie planuje uruchomienie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia przygotują ich do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

Jest coraz gorzej

Spadek kondycji fizycznej młodych Polaków rozpoczął się już w latach 90. XX wieku, co było związane z rozwojem technologii i zmniejszeniem aktywności fizycznej. Komputery i telefony komórkowe później jeszcze bardziej przyczyniły się do tego, że dzieci rzadziej wychodziły z domów. A to negatywnie wpłynęło na ich wytrzymałość i wydolność krążeniowo-oddechową. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła ten problem, powodując izolację społeczną i znaczny spadek aktywności fizycznej.

Od 2021 roku, w ramach programu „WF z AWF” podejmowane są działania mające na celu aktywizację dzieci i młodzieży. Program zainicjował powstanie kilkudziesięciu tysięcy zajęć pozalekcyjnych, tzw. Sport Klubów w całej Polsce. W latach 2021-2023 wzięło w nich udział ponad 400 tysięcy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czytaj też: 3 Wielkopolan pojedzie na Igrzyska Olimpijskie

Źródło: PAP.

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl