Smog wynika z biedy?

Czy smog wynika z biedy? To pytanie stawia miejski radny Andrzej Rataj. W swojej interpelacji zwraca uwagę, że także opieka społeczna może wpływać na jakość powietrza pomagając ludziom, których na ogrzewanie nie stać.

Ubóstwo energetyczne to sytuacja w której ludzi nie stać na ogrzewanie, więc próbują ogrzewać, czym się da. Spalają np. w piecach rzeczy, których palić nie wolno, które zanieczyszczają środowisko. Co z kolei powoduje smog.

Radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Rataj napisał więc interpelacje do prezydenta Poznania, z pytaniem, czy problemu smogu nie powinno się rozwiązywać także za pomocą opieki społecznej, która pomagałaby w problemach finansowych przy zakupie paliwa do ogrzewania.

Od wielu lat prowadząc działalność społeczną na poznańskim śródmieściu spotykam się z tym wielkim problemem, dotykającym tysiące mieszkańców, zwłaszcza w starych nieocieplonych kamienicach, o wysokich i przestronnych pomieszczeniach, których ogrzanie jest bardzo kosztowne. Sytuacje takie związane są zarówno ze wzrastającymi kosztami energii, niską efektywnością energetyczną starych budynków mieszkalnych oraz niestety niskimi dochodami gospodarstw domowych. W naszym mieście istnieją programy wsparcia dla osób o niskich dochodach również w zakresie dotacji energetycznej. Chcąc jednakże rozwiązać coraz większy problem smogu, powinniśmy w większym zakresie zwrócić uwagę na istniejące ubóstwo energetyczne przez rozwój sfery socjalnej. Może to budzić kontrowersje, jednakże mając na uwadze dobro wyższe, jakim jest poprawa jakości powietrza, warto przystąpić do odpowiednich działań – pisze do prezydenta radny Rataj

W swojej interpelacji radny Andrzej Rataj zadaje prezydentowi Jaśkowiakowi dwa pytania:

1) czy w Poznaniu prowadzone są analizy dotyczące problemu ubóstwa energetycznego i jego wpływu na powstawanie smogu, a jeśli tak, to jakie są wyniki tych analiz,

2) czy możliwe byłoby, kiedy możliwe byłoby i w jaki sposób możliwe byłoby podjęcie działań mających na celu zmniejszenie zakresu ubóstwa energetycznego w Poznaniu.

Odpowiedź na interpelacje radnego jeszcze nie nadeszła. Opublikujemy ją, gdy się pojawi.

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl