Poznań z najniższym bezrobociem w Polsce

Na koniec września bez pracy było zaledwie 1% aktywnych zawodowo poznanianek i poznaniaków. To najniższy poziom bezrobocia w skali kraju i jednocześnie najniższy odnotowany w stolicy Wielkopolski od 1990 r.

Według Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na koniec września 2022 r. liczba bezrobotnych w stolicy WIelkopolski wyniosła 3,8 tys. osób, czyli o 0,2 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. Na 100 mężczyzn bez pracy przypadało 116 kobiet. Około 15% niezatrudnionych osób posiadało uprawnienia do pobierania zasiłku, a 45% było zaliczanych do kategorii długotrwale bezrobotnych. 

Najwięcej osób pozostających bez pracy posiadało wykształcenie co najwyżej podstawowe/gimnazjalne lub wykształcenie wyższe. Największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia miały osoby młode, o krótszym stażu pracy. Ponad połowa bezrobotnych posiadała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat, a blisko 30% bezrobotnych nie przekroczyło 35. roku życia. Pracy w Poznaniu poszukiwało 330 osób z niepełnosprawnościami oraz 107 cudzoziemców. 

hotel dla psów w Poznaniu

Na koniec września stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1%, a w powiecie poznańskim 1,1%. W pozostałych największych polskich miastach kształtuje się następująco: Warszawa (1,5%), Wrocław (1,6%), Katowice (1,6%), Gdańsk (2,4%), Kraków (2,5%) i Łódź (5,0%).

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl