Ponad 6 tys. głosów pod petycją. Chcą zachować Powstanie Wielkopolskie w szkołach

Instytut Poznański oraz ponad 6 tysięcy osób wyraziło sprzeciw wobec planowanych zmian w podstawach programowych nauczania. Mogą one doprowadzić do usunięcia i marginalizacji historii Powstania Wielkopolskiego. W piśmie skierowanym do Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej przeciwnicy zmian apelują o uwzględnienie znaczenia tego wydarzenia dla kształtowania świadomości historycznej młodych pokoleń.

Wielkopolanie oraz osoby z innych regionów kraju wyrazili swoje zaniepokojenie propozycjami zmian w podstawach programowych. Te prowadzą do usunięcia historii Powstania Wielkopolskiego z treści nauczania. Ponad 6 tys. osób podpisało petycję, z kolei Instytut Poznański skierował apel do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przyczyny obaw

Propozycje zmian w podstawach programowych mogą doprowadzić do zanikania historii Powstania Wielkopolskiego z nowej wersji programu nauczania. Istotne treści związane z tym wydarzeniem mogą zostać zredukowane nawet o 100 proc. w przypadku szkół podstawowych oraz szkół branżowych I stopnia. Zaniepokojenie budzi także marginalizacja Powstania Wielkopolskiego w szkołach ponadpodstawowych.

„Ministerstwo Edukacji Narodowej twierdzi, że celem zmian w podstawie programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania w celu umożliwienia nauczycielom i uczniom bardziej dogłębnego zrozumienia materiału. Jednakże, usunięcie z programu historii Powstania Wielkopolskiego może stanowić rażące zaniedbanie w edukacji historycznej prowadzące do zniekształcenia wiedzy o ważnych wydarzeniach w historii Polski” – czytamy w petycji.

Apel do Ministerstwa

W apelu do Ministerstwa Edukacji Narodowej Instytut Poznański oraz tysiące obywateli wzywają do zachowania istotnych treści edukacyjnych dotyczących Powstania Wielkopolskiego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi prekonsultacje zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Według obecnych propozycji zmian, treści dotyczące Powstania Wielkopolskiego mogą zostać usunięte lub ograniczone z nowej wersji programu nauczania. Jest to przedmiotem dyskusji społecznej i wewnętrznych uzgodnień.

Jako Instytut Poznański jesteśmy zaniepokojeni proponowanymi zmianami w podstawie programowej szkół średnich….

Opublikowany przez Instytut Poznański Czwartek, 15 lutego 2024

Historia Powstania Wielkopolskiego

Powstanie Wielkopolskie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Zwycięstwo powstańców zakończył rozejm w Trewirze i traktat wersalski, co zapewniło powrót prawie całej Wielkopolski do Polski. Od 2021 roku rocznica powstania jest świętem państwowym. W Poznaniu trwa budowa nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

„Powstanie Wielkopolskie, które miało miejsce w latach 1918-1919, było kluczowym momentem w walce o niepodległość Polski. Jest to istotny etap w historii narodowej, który nie tylko przyczynił się do odrodzenia się państwa polskiego, ale także miał znaczący wpływ na kształtowanie granic Polski. Usunięcie tego tematu z programu nauczania jest niedopuszczalne, gdyż prowadzi do zubożenia wiedzy historycznej uczniów i nieprawidłowego zrozumienia kontekstu historycznego” – czytamy dalej w petycji.

Flaga powstańcza (fot. Łukasz Gdak/wPoznaniu.pl)

Czytaj też: Tu ratują dzikie zwierzęta. „Nierzadko stajemy przed trudną decyzją” [DZIKI SOR ZDJĘCIA]

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl