PO w Poznaniu zapowiada 100 mln zł dla osiedli. Tylko nie od razu

Poznańska Platforma Obywatelska przedstawiła swoje plany finansowania osiedli na nową kadencję. Zaproponowano rozwiązania, które mają stworzyć stabilne warunki finansowe dla osiedli i umożliwienie efektywnej realizacji inwestycji. – To będzie łącznie 100 mln zł – mówi zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski.

W toku badań nad finansowaniem osiedli, Monika Danelska, przewodnicząca Komisji Współpracy Lokalnej przekazała, że podjęto kroki mające urealnić możliwość finansowania rzeczywistej działalności, zwłaszcza przy planowaniu większych inwestycji. Założeniem jest powiązanie finansowanie budżetu miasta i pięcioletniego okresu z projektami osiedli.

– Pieniądze będą w ramach większego budżetu niż ten proponowany przez rady osiedli. Skierujemy je na pięcioletni okres, z waloryzacją, aby uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z inflacją czy wzrostem cen usług budowlanych. Naszym celem jest stworzenie stabilnych warunków finansowych, które pozwolą skoncentrować się na realizacji projektów służących mieszkańcom – powiedziała Monika Danelska i dodała: – Wierzymy, że proponowane finansowanie przyczyni się do wypracowania lepszych projektów dla naszych osiedli, które są dla miasta źródłem wielu wspaniałych inicjatyw. Dążymy do uspójnienia działań i stworzenia lepszych warunków funkcjonowania osiedli w różnych aspektach.

Od lewej: Filip Olszak i Monika Danelska (fot. M.S./wPoznaniu.pl)

100 mln zł dla osiedli

Filip Olszak, przewodniczący Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych powiedział, że pierwszym z postulatów będzie powiązanie dochodów osiedli z dochodami miasta. W praktyce oznaczać to będzie, że gdy miasto zwiększy swoje dochody z różnych źródeł podatkowych (m.in. podatek od nieruchomości, podatki PIT i CIT), to kwota finansowa dla osiedli automatycznie wzrośnie. Po drugie, postuluje zwiększenie ogólnej kwoty dostępnej dla środków dla osiedli.

– W pierwszej kadencji (2025-2029) proponujemy 1,2 proc. dochodów własnych miasta, a w kolejnej pięcioletniej perspektywie ten procent zostanie zwiększony do 1,3 proc. Ta zmiana ma na celu zapewnienie osiedlom stabilnego finansowania, umożliwiającego realizację nowych inwestycji – mówił Filip Olszak i dodał: – Co więcej, proponujemy zmiany w kwotach przeznaczonych na drogi lokalne i remonty. W pierwotnej propozycji budżetu, pieniądze na budowę dróg lokalnych wynosiły 60 milionów. Po negocjacjach z prezydentem Poznania udało się uzyskać zwiększenie tych środków. Nowa kwota to 80 milionów złotych na drogi lokalne.

Mariusz Wiśniewski podkreślił, że cieszy się z propozycji lokalnych społeczności na reformę budżetowania osiedli. – Niejednokrotnie podkreślałem i zwracałem uwagę, że chcielibyśmy położyć w kolejnych latach większy nacisk inwestycyjny na osiedla obrzeżne. Po tym przemyślanym okresie inwestycji w centrum miasta teraz chcemy skoncentrować nasze działania na obrzeżach. Kwota 80 milionów przeznaczona na inwestycje, a dodatkowo 20 milionów na remonty zapewnia łącznie 100 milionów złotych. Ten fundusz z pewnością w znaczący sposób pomoże rozwiązać kolejne wyzwania związane z budową dróg lokalnych i chodników na osiedlach obrzeżnych czy peryferyjnych – dodał zastępca prezydenta Poznania.

Projekt uchwały będzie przedmiotem jutrzejszego głosowania na sesji Rady Miasta.

Mariusz Wiśniewski (fot. Łukasz Gdak/wPoznaniu.pl)

Czytaj też: Męskie Granie 2024. Poznań nie na początku ani na końcu rozpiski

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl