Powietrze w powiecie poznańskim w fatalnym stanie

Poznaniacy oddychają niebezpiecznym dla zdrowia powietrzem. Stężenie rakotwórczych pyłów przekroczyło średniodobową normę. Szczególnie narażone są osoby starsze oraz kobiety w ciąży.

STAN ALARMOWY

Jak czytamy w komunikacie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, stężenie pyłu PM10 w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku przekroczyło średniodobową normę. Ponad 35 dni poznaniacy oddychali powietrzem, w którym stężenie PM10 było wyższe niż 50 μg/m3. Komunikat ten dotyczy powietrza w powiecie poznańskim.

ZOSTAŃCIE W DOMACH

W niektóre dni w powiecie poznańskim stężenie tych pyłów przekraczało nawet poziom alarmowy. Ostatnio informowalsmy o tym 7 lutego. W takich przypadkach zaleca się pozostanie w domach, a przebywanie poza budynkami ograniczyć do niezbędnego minimum. Cząsteczki kumulują się w powietrzu przeważnie z uwagi na znikomy wiatr. Szczególnie narażone są osoby cierpiące na choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, osoby starsze oraz kobiety w ciąży.

RAKOTWÓRCZY

Pył PM10 przede wszystkim oddziałuje na nasz układ oddechowy. Może on powodować ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu zdrowia osób z astmą czy ostrym zapaleniem oskrzeli. Zwiększa on również ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Zawiera także benzopireny, furany i dioksyny, czyli rakotwórcze metale ciężkie.

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl