Miasto ma być jak gąbka

Klimat się zmienia i Poznań musi zatrzymywać więcej deszczówki. Właśnie dlatego nowe inwestycje budowlane będą musiały uwzględniać nowe standardy retencyjne. 20 marca podpisano zarządzenie w tej sprawie. To ważna zmiana dla wszystkich budujących na terenie stolicy Wielkopolski.

20 marca podpisano zarządzenie w sprawie przyjęcia „Standardów Retencji dla Miasta Poznania”. Będzie ono dotyczyło deweloperów i wszystkich osób które panują budowę na terenie Poznania. W zarządzeniu chodzi o gospodarowanie wodami opadowymi.

Woda deszczowa ma być odpowiednio zagospodarowana. Dlatego też wszyscy, którzy będą chcieli budować nowe obiekty, będą musieli zastosować odpowiednią infrastrukturę ułatwiającą zebranie i ponowne wykorzystanie deszczówki.

– Przyjęte Standardy Retencji to całkowita zmiana podejścia do kwestii zagospodarowania wód opadowych i wody w mieście. Odchodzimy od tradycyjnych sposobów odprowadzenia deszczówki na rzecz metod służących zatrzymaniu i zagospodarowaniu jej na miejscu. Naszym celem jest to, by miasto stało się odporne na zmiany klimatu. Aby funkcjonowało jak gąbka, gromadząc wodę deszczową i umożliwiając jej wykorzystanie w okresach suszy – wyjaśnia prezydent Jacek Jaśkowiak

Według nowego zarządzenia, kluczem jest:

  • projektowanie inwestycji z uwzględnieniem jak najmniejszego naruszania lokalnego obiegu hydrologicznego,
  • projektowanie rozwiązań z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych uwarunkowań dotyczących deszczu, przy obliczaniu których muszą być stosowane odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa. 
  • odpowiednie wykonanie i późniejsza eksploatacja, w tym znaczący udział procentowy błękitno-zielonej infrastruktury.

Dzięki tym rozwiązaniom woda deszczowa może być odpowiednio zagospodarowana. Potraktowanie wody jako cennego zasobu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony siedlisk przyrodniczych. Takie postępowanie z deszczówką pozwoli również złagodzić negatywne skutki urbanizacji i nadmiernego uszczelniania powierzchni.

Czytaj także- UAM poprowadzi studentów za rękę. Dokąd? | wpoznaniu.pl

Monika Statucka
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl