Historyczna zmiana na torowiskach na św. Marcinie

W tym tygodniu na przebudowywanej ul. Św. Marcin w dwóch kluczowych miejscach łączone są szyny tramwajowe: przy rondzie Kaponiera oraz na skrzyżowaniu z ul. Towarową. Tym samym prace dotyczące torowiska na odcinku pomiędzy ul. Towarową a mostem Uniwersyteckim są bliskie całkowitej realizacji – w przyszłym tygodniu planowane jest połączenie także szyn na lewoskręcie.

JUŻ TYLKO PRACE TOROWE DO WYKONANIA

hotel dla psów w Poznaniu

– We wtorek połączone zostały tory na prawym łuku z ul. Towarowej w ul. Św. Marcin, co ma wymiar niemal symboliczny, gdyż w ten sposób powstaje nowy prawoskręt dla tramwajów. Na czwartek zaplanowano zespawanie torów na moście Uniwersyteckim, gdzie nowa infrastruktura połączy się z tą ułożoną podczas przebudowy ronda Kaponiera. Do wykonania pozostały jeszcze prace torowe na lewoskręcie z ul. Towarowej – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

ZALETY PRAWOSKRĘTU

Prawoskręt dla tramwajów z ul. Towarowej w Św. Marcin będzie ważnym elementem sieci komunikacyjnej. Pozwoli na odciążenie Kaponiery w czasie remontów czy nagłych zdarzeń, gdyż ułatwi objazdy. 

JAK BĘDĄ JEŹDZIĆ TRAMWAJE PODCZAS REMONTÓW?

Po zakończeniu prac w centrum, w przypadku jakichkolwiek remontów czy zdarzeń na ul. Roosevelta i Kaponierze, tramwaje jadące z Grunwaldu lub Łazarza będą mogły zostać skierowane ul.Towarową i dalej przez ul. Św. Marcin do Al. Marcinkowskiego lub przez Gwarną w stronę Śródki.

Będzie to korzystne dla pasażerów oraz operatora MPK Poznań, dla którego krótsza trasa i brak konieczności stania w zatorach wiążą się z wymiernymi oszczędnościami. Prawoskręt w przyszłości może być elementem przedłużonej trasy tramwajowej przez Wolne Tory, co znacznie skróci dojazd do centrum i z powrotem. 

GRUNTOWNA PRZEBUDOWA TOROWISKA

Torowisko od ul. Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego jest poddane gruntownej przebudowie z uwzględnieniem technologii wpływającej na poprawę bezpieczeństwa i niwelującą hałas. Zmianie ulegną przystanki tramwajowe, dodatkowo powstaje zupełnie nowy przy Zamku (w kierunku ronda Kaponiera).

POZOSTAŁE PRACE TRWAJĄ

Ponadto trwają pozostałe prace w ramach tej inwestycji. Na chodniku ul. Św. Marcin między ul. Kościuszki a ul. Gwarną układana jest nawierzchnia z kostki kamiennej. Prace brukarskie trwają również na ul. Towarowej – na platformie przystankowej. Postępują również prace drogowe, zwłaszcza na wysokości pl. Mickiewicza. Na tej ulicy obecnie powstaje również kanalizacja ogólnospławna, a na ul. Wieniawskiego ma miejsce przebudowa sieci wodociągowej. Bliska finalizacji jest także przebudowa sieci gazowej na całym zakresie zadania.

ŚW. MARCIN SIĘ ZAZIELENI

Dzięki inwestycji ten odcinek ul. Św. Marcin się zazieleni. W sumie w ramach tego zakresu Programu Centrum, posadzonych zostanie ok. 50 drzew, głównie platanów i wiązów, ale także przewidziane są grusze drobnolistne i lipa. Całość dopełnią krzewy i byliny.

POWRÓT TRAMWAJÓW NA ŚW. MARCINIE W POŁOWIE ROKU

Tramwaje wrócą na ul. Św. Marcin w połowie roku, gdy zostaną sfinalizowane prace związane z infrastrukturą tramwajową na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Ratajczaka. Wcześniej może zostać udostępniony przejazd tramwajowy od mostu Uniwersyteckiego przez ul. Towarową.

Bartłomiej Najtkowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl