PTBS kieruje petycję do ministerstwa. Domaga się rekompensat za sezon grzewczy

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (PTBS) kieruje petycję do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tym samym spółka przyłącza się do ogólnopolskiej petycji i żąda rekompensat za bieżący sezon grzewczy.

Mieszkańcy PTBS-ów donoszą o informacji, która pojawiła się na klatkach schodowych. W związku z podwyżkami cen ciepła, spółka postanowiła przyłączyć się do ogólnopolskiej petycji koordynowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami w sprawie objęcia rekompensatami – w postaci dofinansowania kosztów ciepła ponoszonych przez właścicieli i użytkowników lokali mieszkalnych. Mowa o lokalach stanowiących spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y, wspólnoty lub inne związki mieszkaniowe.

W piśmie, które podpisał prezes PTBS Andrzej Konieczny, czytamy m.in. o drakońskich podwyżkach.

„Władza ustawodawcza pominęła całkowicie odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego (mieszkańców budynków zbiorowego zamieszkania). Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty oraz inne związki mieszkaniowe zostały objęte ograniczeniem maksymalnego poziomu cen. Jednak wartość tej ochrony została ustalona na takim pułapie, że jest dla mieszkańców niezauważalna” – napisano.

„W tym stanie rzeczy przyłączamy się do ogólnopolskiej petycji koordynowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami z żądaniem objęcia rekompensatami bezpośrednimi również wszystkich właścicieli oraz użytkowników lokali mieszkalnych, stanowiących spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, wspólnoty oraz inne związki mieszkaniowe” – dodano.

Domagają się rekompensat

Wspomniana petycja zawiera dwa kluczowe żądania. W pierwszym punkcie wymieniono rekompensaty za bieżący sezon grzewczy w wysokości 1000 złotych na lokal mieszkalny. Miałaby ona stanowić dofinansowanie kosztów ciepła ponoszonych przez mieszkańców budynków wielolokalowych, a także być uwzględniana w rocznym rozliczeniu zaliczek kosztów centralnego ogrzewania.

Oprócz tego pomysłodawcy petycji domagają się „określenia wysokości przyszłych rekompensat na podstawie dotychczasowych waloryzowanych inflacją wartości lub ustanowionej powierzchni kwalifikowanej lokali mieszkalnych”.

„Aktualny sposób obciążania kosztami centralnego ogrzewania odbiorców ciepła sieciowego jest nie do zaakceptowania. Szczególnie w sytuacji, gdy nie otrzymują oni żadnych bezpośrednich rekompensat, w przeciwieństwie do użytkowników kotłowni gazowych korzystających z preferencyjnych cen gazu ziemnego na potrzeby mieszkaniowe” – napisano.

Inicjatorzy petycji wymieniają też skutki, do których może doprowadzić obecna sytuacja. Chodzi m.in. o nieuzasadniony wzrost kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, pogorszenie sytuacji materialnej odbiorców ciepła sieciowego, zmniejszenie atrakcyjności najmu lokali mieszkalnych oraz obniżenie ich ceny rynkowej.

„Obowiązkiem władz jest przeciwdziałać tym trendom. Jednym ze sposobów przeciwdziałania jest sprawiedliwe rekompensowanie kosztów centralnego ogrzewania wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślono.

Podwyżki w PTBS

21 lutego Rada Miasta Poznania jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie podwyżek czynszów i innych opłat w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. „Gwałtowny wzrost czynszów i kosztów kredytów dla najemców w zasobach lokalowych PTBS spowoduje pogorszenie jakości życia wielu mieszkańców miasta pracujących i płacących podatki w Poznaniu, których nie będzie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych” – czytamy w dokumencie.

PTBS kieruje petycję do ministerstwa. Domaga się rekompensat za sezon grzewczy
PTBS kieruje petycję do ministerstwa. Domaga się rekompensat za sezon grzewczy (fot. Łukasz Gdak/wpoznaniu.pl)

17 stycznia spółka poinformowała o zmianie stawki czynszu, która ma wejść w życie od 1 maja 2023 roku.

Zaplanowano je w nowszych budynkach PTBS, znajdujących się na poznańskim Strzeszynie. Tam czynsz został już wcześniej podniesiony w listopadzie 2022 roku.

Spółka argumentuje podwyżki wieloma czynnikami zewnętrznymi takimi, jak: wzrost kosztów finansowych, zwłaszcza odsetek związanych z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę lokali mieszkalnych. PTBS dodatkowo wskazuje na inflację i podwyższenie kwoty minimalnej od stycznia i lipca 2023 roku, a także wzrost kosztów energii i cen materiałów i usług budowlanych.

Czytaj też: Podwyżki w PTBS-ach. Miasto odpowiada na interpelację radnej

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl