Dawna synagoga trafi do rejestru zabytków? „Wydano pozytywną opinię”

Nie milkną echa w sprawie budynku dawnej synagogi. Obecny właściciel chciał przebudować obiekt na hotel lub mieszkania. Na to nie zgadzali się społecznicy. Teraz Narodowy Instytut Dziedzictwa wydał pozytywną opinię ws. wpisania świątyni do rejestru zabytków.

31 grudnia 2023 r. Maciej Krajewski, założyciel stowarzyszenia Łazęga Poznańska napisał petycję w sprawie budynku synagogi. W piśmie skierowanym do nowej wojewody wielkopolskiej prosił również o unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta.

„Unikatowy budynek Synagogi Nowej/Wielkiej oraz relikty osady św. Gotarda stanowią bezcenne materialne dziedzictwo wielokulturowe Miasta Poznania i Wielkopolski. Zdaniem sygnatariuszek i sygnatariuszy naszego apelu wspomniana uchwała Rady Miasta Poznania powinna zostać unieważniona w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego z powodu rażącego naruszenia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 (z późniejszymi zmianami). Decyzję podjęto pomimo wątpliwości oraz zastrzeżeń ekspertów m.in. historyków sztuki, którzy swoje uwagi do planu wnosili w sposób formalny wraz ze stroną społeczną” – napisano w petycji.

Szansa na wpisanie synagogi do rejestru zabytków

Wojewoda wielkopolska, Agata Sobczyk, przekazała w środę, że nie udało się uchylić planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie doszukano się w nim błędów formalnoprawnych.

Natomiast budynek dawnej synagogi może zostać wpisany do rejestru zabytków. Narodowy Instytutu Dziedzictwa pozytywnie zaopiniował w swojej opinii kwestię wpisania synagogi do rejestru zabytków.

Na razie jeszcze nie wiadomo, czy budynek ostatecznie zostanie wpisany do rejestru zabytków oraz kiedy to nastąpi. Do czasu zakończenia procedury właściciel nie może prowadzić żadnych prac budowlano-remontowych.

Zobacz też: Chcą ocalić budynek dawnej synagogi. Wystosowali apel do nowej wojewody

Hubert Ossowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl