Wielkopolska

Czy miasto sprzeda Pałac w Sapowicach? Radni są podzieleni

Ostatnio ponownie pod lupę wzięto kwestię likwidacji oddziału Biblioteki Raczyńskich w Pałacu Sapowicach oraz planowanej sprzedaży całego budynku.

Pałac w Sapowicach

W tym tygodniu obradowali radni miejscy z Komisji Kultury i Nauki. Jednym z głównych tematów dyskusji był pałac w Sapowicach i propozycja jego sprzedaży.

Obiekt oddalony jest o około 30 km od Poznania. To zabytkowy obiekt z XIX w. Od lat 80. należy do miasta. Otrzymała go Biblioteka Raczyńskich, której służy jako magazyn dla części księgozbiorów. Zwłaszcza dla egzemplarzy, których nie da się pomieścić w samym Poznaniu.

Przygotowując obecny projekt uchwały, Rada Miasta skonsultowała się z Biblioteką Narodową. Odpowiadając na ich pytania, dyrektor Biblioteki Narodowej wyraził pozytywną opinię na temat likwidacji filii. Zgodził się, że trzeba zakończyć finansowanie tego oddziału. Zaznaczył, że Pałac w Sapowicach nie spełnia roli zgodnie z ustawą o bibliotekach i brakuje perspektyw na jego dalsze wykorzystanie. Dodatkowo, zwrócił uwagę na zagrożenie, jakim jest położenie obiektu w pobliżu dużego zbiornika wodnego, oraz niewygodne warunki pomieszczeń do przechowywania zbiorów.

Z tego powodu Biblioteka Raczyńskich planuje sprzedać nieruchomość wraz z pałacem, a uzyskane środki mają zostać przeznaczone na stworzenie i wyposażenie nowych filii w Poznaniu. Dodatkowo, część pozyskanych funduszy mogłaby zostać zainwestowana w modernizację kamienic przy ul. Wronieckiej 14 i 15, przekształcając je w atrakcyjne muzeum J. I. Kraszewskiego oraz Dom Literatury.

Co dalej z pałacem?

W trakcie dyskusji nad przyszłością pałacu w Sapowicach, głosy radnych były podzielone. Radna Dorota Bonk-Hammermeister sprzeciwiała się pomysłowi pozbycia się obiektu, sugerując jego wykorzystanie na cele społeczne, np. jako dom pomocy. Radny Tomasz Lewandowski zaproponował przeprowadzenie badań rynku, aby sprawdzić zainteresowanie wynajęciem obiektu, co mogłoby stanowić stały dochód dla budżetu miasta. Z kolei radny Mateusz Rozmiarek stanowczo sprzeciwiał się sprzedaży pałacu, proponując jego przeznaczenie na cele artystyczne. Wśród radnych pojawiły się różne opinie co do sposobu zagospodarowania budynku, jednakże wyrażano także jednomyślny pogląd, że decyzję o przyszłości obiektu należy podjąć bez obciążania Biblioteki Raczyńskich, która ma inne priorytety. Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Czytaj także: Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wielkopolska w ogonie

Źródło: Biuletyn Miejski

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl