Coraz więcej ludzi wyprowadza się ze Starego Miasta w Poznaniu

W ciągu 30 lat poznańskie osiedle Stare Miasto straciło ponad 20 tysięcy zameldowanych mieszkańców. W ubiegłym roku ponad dwa razy więcej osób wymeldowało się z osiedla, niż się na nim zameldowało. Miasto udostępniło najnowsze dane.

CORAZ MNIEJ MIESZKAŃCÓW

O udostępnienie danych wystąpił radny miejski Andrzej Rataj (jest także radnym osiedla Stare Miasto). Z informacji przekazanych przez urząd wynika, że liczba mieszkańców Starego Miasta regularnie spada. Problem ten swój początek ma jeszcze w poprzednim stuleciu. Na koniec 1990 roku na terenie osiedla zameldowanych na pobyt stały i czasowy było prawie 41,5 tysiąca osób. Dziesięć lat później liczba ta spadła do 39,2 tysiąca. W kolejnych latach zameldowanych osób było coraz mniej.

Na koniec 2005 roku na terenie Starego Miasta było ich 34,8 tysiąca, a na koniec 2010 roku 30,7 tysiąca. 5 lat później liczba ta spadła do 26,5 tysiąca, a na koniec 2019 roku było to już 24,8 tysiąca osób. Radny poprosił Miasto o statystyki z ostatnich lat.

NIEDOKŁADNE DANE

Jak odpowiedział magistrat, wspomniane dane nie uwzględniają osób mieszkających w mieście, ale niezameldowanych. Problem ten nasilił się zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy do Poznania zaczęli przybywać uchodźcy. Co więcej, wyniki ostatniego spisu ludności potwierdziły, że w mieście żyje więcej osób, niż podawał Główny Urząd Statystyczny. Różnica ta wynosiła ponad 80 tysięcy osób.

OPUSZCZAJĄ MIASTO?

Nie zmienia to jednak faktu, że na terenie Starego Miasta w ciągu 3 ostatnich lat mieszkańców ubywało. W okresie od 2020 do 2022 roku było to kolejno 21502 osoby, 20888 osób i 20243 osoby zameldowane na pobyt stały. Co więcej, ponad dwa razy więcej ludzi wymeldowuje się z osiedla, niż się na nie melduje. W 2022 roku współczynnik ten wynosił 895 do 404 osób.

Miasto powodów wyprowadzki z Poznania upatruje w cenach nieruchomości, które nisze są w rejonach peryferyjnych lub poza obszarami miasta. Są to również tereny bardziej zielone i mniej zurbanizowane, co również przyciąga mieszkańców. Do miasta mieszkańców najbardziej przyciąga za to możliwość znalezienia pracy czy oferta szkół wyższych. Studenci często nie są jednak zameldowani w Poznaniu.

Erwin Nowak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl