Budżet Poznania z niespodziankami

Urząd Miasta przedstawił projekt budżetu na przyszły rok. Wyższe będą dochody bieżące, na koniec roku ma zgromadzić się nadwyżka operacyjna w kwocie ponad 200 mln. Nadwyżka to ważna zmiana, bo ostatnie lata w związku z pandemią, wojną, inflacją, kosztami kredytów, wiązały się z wynikiem ujemnym.

Dochody bieżące miasta zaplanowano na 5.171 mln, to o niemal 11 procent więcej niż w roku minionym. W roku 2024 rośnie subwencja z powodu wzrostu jej części oświatowej, co wynika z planowanej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Zmaleją istotnie środki na realizację projektów unijnych o 87 procent, a wynika to z końca okresu rozliczeniowego. Mniej pieniędzy zaplanowano także z budżetu państwa o 17,6 procent (choć odnosi się to do budżetu ustępującego rządu).

Rosną wydatki, te bieżące o 5 procent w porównaniu do roku minionego. Czynnikiem, który ma wpływać na wzrost, jest inflacja, która powoduje konieczność wzrostu wynagrodzeń. Ustępujący rząd wyznaczył próg 20 procentowej podwyżki wynagrodzenia minimalnego, to natomiast powoduje także konieczność podwyżek osób zarabiających więcej by utrzymać różnice od pracowników z mniejszym stażem. O zależności tej mówi skarbnik miasta Piotr Husejko.

-I teraz w kontekście naszego budżetu pojawia się oczekiwanie podnoszenia wynagrodzeń nie tylko osób najmniej zarabiających, ale też tych z wyższymi wynagrodzeniami, by dalej występowała różnica pomiędzy wynagrodzeniami pracowników o różnych kwalifikacjach. Zmiana poziomu płacy minimalnej pociąga więc za sobą natychmiast konieczność podnoszenia wynagrodzeń wszystkich pracowników – mówi Piotr Husejko.

Dlatego podwyżki dla urzędników dokonane już w 2023 roku były kosztem 72 mln złotych, a te planowane na rok kolejny to 55 mln złotych.

Przyszłoroczny budżet ma zawierać także nadwyżkę operacyjną w kwocie 216 mln złotych. To pierwszy rok po trudnych ostatnich latach (gdy bywała ona nawet na minusie) w którym ma udać się wypracować nadwyżkę. Łączny wynik budżetu Poznania w roku 2024, to deficyt na poziomie 524 mln złotych. Zadłużenie miasta na koniec 2024 roku prognozuje się na 2.770 mln.

Jan Józefowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl