299. rocznica przyjazdu Bambrów do Wielkopolski

Przybyli do Wielkopolski blisko trzysta lat temu. Od 23 lat w pierwszy weekend sierpnia obchodzą swoje święto. Potomkowie poznańskich Bambrów a także poznaniacy spotkali się pod pomnikiem Bamberki na Starym Rynku, aby przypomnieć kulturę i obyczaje osadników z Niemiec. 

Podczas uroczystości odczytano kontrakt osadników bamberskich, udekorowano figurkę Bamberki girlandą oraz zaprezentowano „Kalendarz Bamberski” na jubileuszowy rok 2019. Poznaniacy i turyści mogli podziwiać tradycyjne stroje ludowe i wziąć udział w konkursach ze znajomości gwary i topografii miasta. Sporo atrakcji przygotowało także Muzeum Bambrów Poznańskich przy ulicy Mostowej 7, gdzie można zapoznać się z kulturą i obyczajami osadników z Bambergu. Szczegóły rocznicowych obchodów na stronie http://www.bambrzy.poznan.pl

Historia osadników z Niemiec sięga XVIII wieku. To wtedy na zaproszenie władz miasta Poznania w latach 1719 do 1753 kilkoma falami przywędrowali rolnicy z okolic Bambergu, nazwani z racji swego pierwotnego miejsca zamieszkania Bambrami (w XIX wieku nazwą tą określano już wszystkich rolników mieszkających we wsiach poznańskich). Osiedleni zostali we wsiach – Luboń (1719), Dębiec oraz kilka rodzin w Boninie, w Jeżycach i Winiarach (1730), w Ratajach i w Wildzie (1746-1747), w Jeżycach i w Górczynie (1750-1753). Wszyscy zobowiązani byli do przywiezienia zaświadczenia, że są wyznania rzymskokatolickiego. Był to jedyny warunek, który przybyszom stawiało miasto kierując się tu zarządzeniem króla Augusta II z 1710 r. dotyczącym wszystkich cudzoziemców osiedlających się w tym czasie w Polsce.

Bambrzy i ich potomkowie wnieśli w kulturę wsi podpoznańskich nowe elementy. Inaczej wyglądała ich  uprawy roli, pożywienia, budownictwa. Do końca nie były one jednak obce polskiej ludności ze względu na jej wieloletnie kontakty z kulturą zachodnich sąsiadów. Ludność bamberska nie różniła się w sposób znaczący od polskich rolników, nie znalazła się w zupełnie obcym (poza językiem) środowisku. Do tego w dziedzinie obrzędowości płaszczyzną zunifikowania zwyczajów było wspólne dla wszystkich wyznanie rzymskokatolickie. Na pewno wszakże Bambrzy i ich potomkowie jako ludzie solidni, gospodarni, pracowici i uczciwi wywarli swą postawą i cechami wpływ na podpoznańskich rolników.

 

kontakt

 

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl