Uwaga na fałszywych kontrolerów

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed fałszywymi kontrolerami. Zaleca ostrożność i przypomina, że Urząd w większości przypadków uprzedza o planowanych kontrolach.

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotarły sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się osoby podające się za kontrolerów UODO. Fałszywi kontrolerzy okazali legitymację i upoważnienie do kontroli. Dokumenty te były oczywiście podrobione.

Prezes UODO informuje, że w najbliższym czasie będą miały miejsce kontrole i upoważnione do ich przeprowadzenia osoby będą pojawiać się w wyznaczonych do kontroli miejscach. Ważne jest jednak zachowanie ostrożności i  weryfikowanie tożsamości zgłaszających się osób.

Wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Urzędu jest określony w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest m.in. hologram. Musi on być na każdej legitymacji, którą posługują się kontrolerzy.

Urząd przypomina także, że w większości przypadków pisemnie uprzedza o planowanej kontroli. Jeśli mamy wątpliwość co do wiarygodności kontrolera, możemy telefonicznie zweryfikować taką osobę. W tym celu należy zadzwonić pod numer 22 531-07-71

Więcej informacji znajdziemy na stronie Urzędu https://uodo.gov.pl/pl/138/465

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl