Żołnierze ćwiczyli co zrobić, aby podczas awarii zasilić w prąd miasto

Terytorialsi z 12. WBOT ćwiczyli zasilanie miejscowości w energię elektryczną na wypadek wystąpienia przerwy w dostawie prądu.

Do szkolenia terytorialsi wykorzystują kontenerowe elektrownie polowe. Awaryjne zasilania w energię elektryczną prowadzone są przy współpracy z Enea S.A. Wszystko po to, by realizować misję formacji – obronę i wsparcie lokalnych społeczności.

Ćwiczenia odbyły się już w kilku lokalizacjach i będą nadal realizowane, kolejno w województwach i miejscowościach wskazywanych przez przedstawicieli administracji publicznej oraz właściwe zakłady energetyczne.- informuje por. Anna Jasińska-Pawlikowska rzeczniczka prasowa 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej.  

Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. Elementy mogą działać połączone razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania dostawy energii również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące.

Z dniem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zadania przeciwkryzysowe nabrały nowego wymiaru. Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT gen. broni Wiesław KUKUŁA został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a poszczególni dowódcy brygad OT stali się doradcami Wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia z ramienia wojska – informuje por. Anna Jasińska-Pawlikowska rzeczniczka prasowa 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej.

Wspólne szkolenia żołnierzy WOT z zakładami energetycznymi nie mają na celu zastępowania firm w razie poważnych awarii. Terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy mają wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl