Wielkopolska

Zmiany w strukturze medycznej w Wielkopolsce

Powołano nowych konsulatów wojewódzkich w Wielkopolsce. Szykują się zmiany w strukturze medycznej.

Konsultanci wojewódzcy

Konsultanci wojewódzcy to lekarze specjaliści, których wyznacza wojewoda we współpracy z ministrem zdrowia. Ich zadaniem jest opinowanie, kontrolowanie oraz udzielanie porad dotyczących doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego dla różnych grup pracowników medycznych, w tym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz innych osób związanych z ochroną zdrowia.

Nowy skład w wielkopolskiej strukturze medycznej

Nowa kadencja konsultantów wojewódzkich wprowadza zmiany w strukturze medycznej Wielkopolski. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki mianowany konsultantem w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Jest kierownikiem kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Tomasz Kotwicki/ fot. Gabinet Wojewody

Dr n. med. Justyna Otulakowska-Skrzyńska objęła stanowisko konsultanta w protetyce stomatologicznej. Jest adiunktem na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i pełni funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Justyna Otulakowska-Skrzyńska/ fot. Gabinet Wojewody

W dziedzinie endokrynologii kolejną kadencję konsultantem wojewódzkim będzie dr hab. n. med. Paweł Gut, specjalista w chorobach wewnętrznych i medycynie nuklearnej. Dr hab. n. o zdr. Marzena Wiernicka zostaje konsultantką w fizjoterapii, a Mgr Bożena Maciek-Haściło pierwszym konsultantem w psychoterapii uzależnień. Dr n. farm. Stefan Piechocki pełnić będzie rolę konsultanta w farmacji aptecznej. To ważne zmiany, które wpłyną na rozwój opieki zdrowotnej w regionie.

Czytaj także: Bawmy się gwarą. Kupujmy szabelek i pyry! [FILM]

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl