Zmiana organizacji ruchu na węźle Grunwaldzka

Ze względu na postęp budowy nowego węzła przesiadkowego z przejazdem pod torami kolejowymi, konieczne są zmiany organizacji ruchu po stronie Plewisk. Wprowadzone zostaną w poniedziałek, 7 listopada.

Jak będą jeździć samochody

Od 7 listopada na odcinku ul. Grunwaldzkiej od tymczasowego przejazdu kolejowego do ul. Wołczyńskiej ruch zostanie przełożony na bypass, czyli fragment drogi po zachodniej stronie. Na ok. stumetrowym odcinku od ul. Wołczyńskiej do posesji nr 426 zostanie przesunięty także na zachód, z wykorzystaniem dotychczasowych miejsc parkingowych. Po północnej stronie zawężona zostanie również ul. Wołczyńska, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Owsianej. Prace będą prowadzone w sposób umożliwiający dojazd do posesji. W przypadku konieczności chwilowego wyłączenia dojazdu, wykonawca będzie kontaktował się z poszczególnymi użytkownikami.

Ponadto zmianie ulegnie lokalizacja przystanku autobusowego „Plewiska/Wołczyńska n/ż” w kierunku Junikowa. Zostanie on cofnięty na wysokość posesji nr 430-432. 

Zmiany dotyczą także pieszych

Chodnik po stronie wschodniej ul. Grunwaldzkiej na odcinkach od nr 410 do nr 412 oraz od nr 414 do nr 432 będzie wyłączony z ruchu – pozostanie wyłącznie możliwość dojścia do posesji. Dojście do przejazdu kolejowego możliwe będzie wyłącznie tymczasowym ciągiem po zachodniej stronie ul. Grunwaldzkiej. Dojście do nieruchomości przy ul. Wołczyńskiej nr 56-60 zostanie zachowane dzięki wyznaczeniu nowego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Owsianej. Zmiany nie dotyczą dojść do peronu kolejowego – nadal będzie ono możliwe chodnikiem po zachodniej stronie ul. Grunwaldzkiej, a także dojście do ul. Kminkowej pozostaje dostępne od rejonu skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Wołczyńskiej wzdłuż placu budowy.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl