Zgromadzą tyle wody, ile jest w 760 basenach olimpijskich. Rusza projekt retencji w poznańskich lasach

Zamiany klimatyczne wpływają na to, że w glebie jest coraz mniej wody. W efekcie więcej drzew obumiera. Lasy Państwowe, Aquanet S.A i Aquanet Retencja podjęły działania w tej sprawie. Będzie to projekt retencji w lasach państwowych.

Zachodzące zmiany klimatu nie zostają bez wpływu na roślinność. Podwyższone temperatury, dłuższe okresy parowania wody, krótkotrwałe opady to jedne z przyczyn obniżenia się poziomu wód gruntowych. Cierpią na tym lasy. By temu przeciwdziałać, regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, a także spółki Aquanet S.A i Aquanet Retencja wdrażają projekt retencji wody.

– Od kilku dekad realizujemy jako Lasy Państwowe różne przedsięwzięcia z zakresu małej retencji – mówi Wiesław Krzewina, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W ostatnich 3 latach, w nadleśnictwach dyrekcji poznańskiej prowadziliśmy również duży projekt z funduszy norweskich i EOG odtwarzający kluczowe dla ochrony klimatu mokradła – dodaje.

Te działania pozwolą zgromadzić w lasach ilość wody zdolną wypełnić ponad 760 basenów olimpijskich (ok. 2 mln m3). Lasy Państwowe połączą teraz siły ze spółkami Aquanet S.A. i  Aquanet Retencja.

– Każde działanie poprawiające bilans wodny w naszym otoczeniu, szczególnie tu w Wielkopolsce ma wysoką wartość przyrodniczą – uważa Wiesław Krzewina. 

Pierwszy był Żurawiniec

Poznańskie lasy zajmują ponad 15% powierzchni miasta. 61% lasów to tereny komunalne należące do Miasta Poznania. Pozostała część to w dużej mierze własności prywatne. Pierwsza inwestycja retencyjna powstała dziewięć lat temu, na terenie Rezerwatu Żurawiniec. Projekt polegał na wykorzystaniu wody pochodzącej z kanalizacji deszczowej. Woda ta trafiała później do rezerwatu.

– Jako spółka odpowiedzialna społecznie, działająca zgodnie ze zrównoważonym rozwojem nie możemy i nie chcemy być obojętni na skutki postępujących zmian klimatu. Chcemy skutecznie im przeciwdziałać, dlatego też poszukujemy rozwiązań, które będą korzystnie wpływać na stan środowiska – tłumaczy Marek Borkowski, Wiceprezes Zarządu Aquanet S.A., Dyrektor ds. Rozwoju.

Z tej idei wypływa pomysł, by magazynować i wykorzystywać wody opadowe w lasach. W założeniu, ten projekt umożliwi podniesienie poziomu wód gruntowych. Skorzystają na tym drzewa i inne leśne rośliny. Naturalna retencja będzie zaopatrywać rośliny w wodę podczas suszy i przy braku opadów deszczu.

Projekt będzie realizowany w miejscowościach niedaleko Poznania, m.in. w Babkach, Łopuchówku i Konstantynowie. Wyznaczone zostaną miejsca, w których powstanie retencja leśna. Jak informuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu: „lasy miejskie i państwowe w wielu miejscach ze sobą sąsiadują, a woda nie zna granic – taka współpraca będzie stanowiła dodatkową synergię i przyniesie z pewnością wiele korzyści poznańskiej przyrodzie”.

fot. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

Czytaj także: Kościoły, stare domy, pałace. Miliony złotych na renowację podpoznańskich zabytków | wpoznaniu.pl

Monika Statucka
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl