Wypijesz poza strefą, dostaniesz mandat

Strażnicy miejscy będą wypisywać mandaty za picie alkoholu poza wyznaczonymi alkoholowymi strefami nad Wartą w Poznaniu. Urzędnicy wyznaczyli 5 takich stref. Warto pamiętać gdzie on są. 

Strefy zostały wyznaczone w rejonach, które są ulubionymi miejscami spotkań poznaniaków, a jednocześnie znajdują się w odpowiedniej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Cel jest taki, by wypoczywający nad rzeką nie zakłócali spokoju mieszkańcom. Zakaz picia nad Wartą nadal będzie obowiązywał pod mostami oraz tam, gdzie w bliskim sąsiedztwie wałów znajduje się zabudowa mieszkaniowa.  Strefy został specjalnie oznakowane.

fot. UMP

Strefy, w których można będzie legalnie wypić piwo pod chmurką. Na zachodnim brzegu rzeki Warty:

a) na obszarze ograniczonym: od północy betonowym kanałem odpływowym na wysokości Starego Koryta Warty, od wschodu rzeką Wartą, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem są objęte zakazem), od zachodu górną krawędzią skarpy,

b) na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu rzeką Wartą, od południa utwardzonym dojściem od Łazienek rzecznych do rzeki Warty, od zachodu górną krawędzią skarpy;

na wschodnim brzegu rzeki Warty:

a) na obszarze ograniczonym: od północy linią pomiędzy skarpą a rzeką Wartą na wysokości rozgałęzienia rzeki Warty i Kanału Ulgi Cybiny, od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą,

b) na obszarze ograniczonym: od północy mostem św. Rocha (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od zachodu rzeką Wartą,

c) na obszarze ograniczonym: od północy mostem Królowej Jadwigi (tereny pod mostem objęte zakazem), od wschodu górną krawędzią skarpy, od południa utwardzonym dojściem od skarpy do rzeki Warty na wysokości przystani przeładunkowej, od zachodu rzeką Wartą.

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl