Kraj

Wybory samorządowe 2024. Jak powinien głosować katolik? Episkopat wyjaśnia

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych apeluje o odpowiedzialne podejście do wyborów samorządowych, a także dalsze modlitwy w intencji Polski.

Jak przypomina KEP ds. Społecznych osoby wierzące powinny zajrzeć do treści „Vademecum wyborczego katolika”. Tam znajdzie zasady, które stanowią „fundament godziwego życia społecznego”.

Stanowisko Rady KEP ds. Społecznych przed wyborami samorządowymi w Polsce

Rada zaapelowała o dalsze modlitwy w intencji Ojczyzny. Co więcej o odpowiedzialne podejście do wyborów samorządowych. W tym „trudnym momencie dziejowym i w czasie trwającej Nowenny w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego”.

Jakimi zasadami powinien kierować się człowiek wierzący? „Vademecum wyborcze katolika” wskazuje tutaj na uczestnictwo w wyborach, czyli zaangażowanie i udział w wyborach, co jest „prawem i obowiązkiem” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest dowodem na zaangażowanie się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”.

Drugą zasadą jest znaczenie dobra wspólnego. Stanowi ono sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość. Głosowanie zatem wymaga podjęcia „odpowiedzialnej decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego”.

Wartości moralne

Kolejną zasadą są wartości nienegocjowalne. Chodzi o kwestie porządku moralnego, które nie mogą iść na kompromisy. Wyszczególniono tutaj: „stanie po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu”, „ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci”, „zagwarantowanie prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci”, „obrona wolności sumienia i wolności religijnej”, „sprzeciwianie się budowie świata, jakby Boga nie było”, zaangażowanie na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju”, „sprzeciwianie się ekonomii, która zabija”.

„Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności” – czytamy w vademecum.

Czwartą zasadą jest uznanie demokratycznych wyborów, nawet wtedy, gdy społeczeństwo dokonało wyboru sprzecznego z preferencjami głosującymi. Katolik musi uszanować wynik demokratycznego wyboru, chyba że „sprawujący władzę podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym”. Sprzeciw może wynikać jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych. Wśród ostatnich zasad jest modlitwa za Ojczyznę.

Stanowisko Rady KEP ds. Społecznych podpisał bp Marian Florczyk, przewodniczący rady.

Czytaj też: Jedyny taki obraz w Polsce. Znajduje się w Poznaniu

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl