Wiosna w rytmie jazzu. Koncerty i najnowszy film o Krzysztofie Komedzie

To będzie jubileuszowy rok Ery Jazzu. Na początek koncert galowy jednej z najbardziej popularnych formacji nowego jazzu, a także muzyczny spektakl o życiu Krzysztofa Komedy.

Wiosenna Era Jazzu

To seria ważnych i nieszablonowych wydarzeń artystycznych w Poznaniu. Początek w piątek, 14 kwietnia. Wystąpi formacja EABS, czyli jedna z najpopularniejszych i najbardziej podziwianych formacji nowego, polskiego jazzu. Uhonorowana laurami krytyków i czytelników Jazz Forum w kategorii „najlepsza elektryczna grupa roku”. Otrzymali też nominacje do Fryderyków. EABS po projektach klasyki Komedy i Sun Ra oraz specyficznej „slavic kind of jazz” przedstawi nowatorskie brzmienia dzisiejszego jazzu.

– Projekty formacji EABS traktować można jako „warsztatowe” oraz „eksperymentalne”. Związane jest to przede wszystkim z bardzo uniwersalnym podejściem do muzycznej materii, która w ekspozycji zespołu nie ma zasadniczo żadnych ograniczeń – rekomenduję zespół Dionizy Piątkowski, szef Ery Jazzu i dodaje: – Biorą garściami z jazzowej tradycji (od Komedy po Ahmada Jamala), awangardowej koncepcji orkiestr Sun Ra, pomysłów Davida Axelroda a nawet charyzmatycznej melodyki i skojarzeń Gila Scotta Herona.

Dzień później, 15 kwietnia premierę będzie miał komedowski spektakl pt. „Nim wstanie dzień”. To muzyczno-teatralne widowisko, które łączy obraz i koncert jazzowy. Poprzez grę aktorską, efekty wizualne i kompozycje Krzysztofa Komedy, przedstawione będzie jego fabularyzowane życie. „Nim wstanie dzień” to także jedyne w swoim rodzaju połączenie monodramu, animowanych multimediów i muzyki na żywo, wykonywanej przez kwartet jazzowy, który tworzą znakomici muzycy:

  • trębacz Adam Kawończyk,
  • basista Krzysztof Witkowski,
  • multiinstrumentalista Oleg Dyyak,
  • gitarzysta Piotr Domagała.

„Nim wstanie dzień” to pierw­sza w Pol­sce inter­dy­scy­pli­narna pro­duk­cja inte­gru­jąca grę aktor­ską, muzykę w wyko­na­niu kwar­tetu jaz­zo­wego oraz wizu­ali­za­cje, two­rząc nie­jed­no­znaczny i tajem­ni­czy obraz arty­sty.

– Era Jazzu jest od ćwierć wieku probierzem tego, co najważniejsze i najciekawsze w polskim i światowym jazzie – mówi Dionizy Piątkowski, szef imprezy i dodaje: – Taką jest także tegoroczna, jubileuszowa odsłona naszej imprezy.

Wydarzenia odbędą się w CK Zamek. Bilety w cenie od 100 do 150 zł dostępne online i w kasach CK Zamek.

  • Era Jazzu: EABS – JazZamek Special Edition
  • 14 kwietnia, g. 19 – CK Zamek Poznań
  • Era Jazzu: KOMEDA – Nim wstanie dzień
  • 15 kwietnia, g. 19 – CK Zamek Poznań

Czytaj też: Gwiazdy muzyki popularnej przyjadą do Powidza

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl