W Wielkopolsce zawyją syreny

24 listopada br. w całym województwie w godzinach od 8 do 18 zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania. W całym województwie będzie słychać ryk syren.

W treningu udział wezmą wyznaczone jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego jako elementy ćwiczące oraz współpracujące, zgodnie z planem treningu oraz instytucje wchodzące w skład administracji zespolonej i niezespolonej – można przeczytać w komunikacie przesłanym przed pracowników wielkopolskiego urzędu wojewódzkiego.

– Trening jest przeprowadzany regularnie i ma na celu sprawdzenie funkcjonowania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, a także jego doskonalenie, jak również ulepszanie systemu obiegu informacji w województwie z wykorzystaniem dostępnych środków łączności, tak aby w chwili realnego zagrożenia mieszkańcy Wielkopolski byli w odpowiednim czasie o nim poinformowani – podkreśla wojewoda Michał Zieliński.

Takie treningi odbywają się dwa razy do roku i są przeprowadzane już od kilku lat. Zostały zawieszone jedynie podczas okresu pandemii z uwagi na zaangażowanie ćwiczących w faktyczne zdarzenie kryzysowe.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl