Ul. Rybaki po liftingu

Ulica zyskała estetyczną nawierzchnię, więcej zieleni i małą architekturę. Stworzono również miejsca postojowe zarezerwowane dla okolicznych mieszkańców.

Do dyspozycji pieszych są teraz chodniki o szerokości od 2 do 3,5 metrów. Wzdłuż ul. Rybaki pojawiło się więcej zieleni oraz mała architektura – przybyło ponad 20 drzew, 5 ławek i 400 m² terenu zagospodarowanego pod zieleń niską.

Nowa organizacja ruchu zakłada, przejazd jednokierunkowy od ul. Strzałowej do ul. Krakowskiej oraz od ul. Strzałowej za skwerem w kierunku ul. Strzeleckiej.

Odcinek ul. Rybaki od skweru w kierunku ul. Strzeleckiej został wykonany, jako strefa pieszo jezdna, co oznacza, że wysokość chodnika jest zrównana z nawierzchnią asfaltową. Na tym odcinku wprowadzony został zakaz zatrzymywania i postoju dla pojazdów. Odcinek od ul. Strzałowej przy skwerze do ul. Krakowskiej jest odcinkiem jednokierunkowym ze strefą parkowania dla pojazdów. Uporządkowano parkowanie aut przy trzech skrzyżowaniach – samochody parkują w przepisowej odległości minimum 10 metrów od skrzyżowań.

fot. UMP – materiały prasowe

Po zachodniej stronie ulicy pomiędzy skrzyżowaniami ulic Rybaki/Krakowska i Rybaki/Kwiatowa, w godzinach 18:00 – 8:00, będzie obowiązywać zakaz postoju. Znak nie będzie dotyczył pojazdów z identyfikatorami mieszkańców sektora czwartego Strefy Płatnego Parkowania, na którym znajduje się m. in. ul. Rybaki. To nowatorskie rozwiązanie, realizowane w Poznaniu po raz pierwszy.

Przebudowa ul. Rybaki kosztowała około 3 mln zł. Pieniądze na remont pochodzą z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania. Przeprowadzone prace były uzgadniane z Plastykiem Miejskim, Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Radą Osiedla.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl