Trwa rekrutacja do szkół średnich w Poznaniu. O miejsce starają się dwa roczniki

Uczniowie kończący podstawówkę mogą wybrać maksymalnie cztery placówki. Rekrutacja do szkół średnich rozpoczęła się w połowie maja i trwa do połowy czerwca. Uczniowie i uczennice mogą zdobyć do 200 punktów. Od wyników, zależeć będzie do jakiego liceum lub technikum pójdą.

Rekrutacja do szkół średnich

Na rok szkolny 2023/2024 w Poznaniu można wybrać maksymalnie cztery szkoły licealne lub technika. Ponownie o miejsce w szkołach postarają się dwa roczniki. Problemu z dostępnością nie będzie, gdyż władze samorządowe utworzyły łącznie 14,5 tys. miejsc (ponad 12 tys. w samym Poznaniu).

– Z tego, co obserwuję w odniesieniu do półtora rocznika, to w Poznaniu nie powinno zabraknąć miejsc. Miasto nauczone rokiem 2022/2023 przygotowuje się na większą liczbę uczniów – mówi Małgorzata Kowzan, prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Po egzaminie ósmoklasisty (pierwszym, ważnym sprawdzianie podsumowującym tok nauczania) poznańscy uczniowie i uczennice mogą uzyskać 100 punktów. Kolejne 100 przyznawanych jest na podstawie ocen, a także wyników w konkursach i innych osiągnięciach.

Najwyższą oceną na świadectwie jest 18 punktów, bardzo dobry wynosi 17 punktów, dobry to 14 punktów, dostateczny 8 punktów, a dopuszczający 2 punkty. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są podawane procentowo, a następnie przeliczane na punkty. Mnożone przez 0,35 dla matematyki i języka polskiego i przez 0,3 dla języka obcego.

Ranking Perspektyw

W rankingu Perspektyw dla szkół ponadpodstawowych w Poznaniu uwzględniono 33 licea ogólnokształcące, z czego 6 z nich znalazło się w czołowej setce. Na 22. miejscu w Polsce uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej, na 24. miejscu VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, a na 32. Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny.

Jeśli chodzi o technika, według rankingu Perspektyw na 9. miejscu w Polsce znajduje się Technikum Komunikacji, na 35. miejsce Technikum Budowlane im. gen. Wł. Andersa, a na 36. miejsce Technikum Łączności.

Próg punktowy dla poszczególnych szkół ponadpodstawowych nie jest wcześniej ustalony. Dlatego też uczniowie swoje szanse oceniają na podstawie wyników osiągniętych przez uczniów w ubiegłym roku na egzaminie ósmoklasisty.

I tak dla przykładu w przypadku wymienionych wcześniej placówek próg punktowy prezentował się następująco:

  • II LO im. Generałowej Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej (170 punktów).
  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (171 punktów)
  • Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny (168 punktów).
  • Technikum Komunikacji (126 punktów).
  • Technikum Budowlane im. gen. Wł. Andersa (116 punktów).
  • Technikum Łączności (150 punktów).
Szkoła (fot. Łukasz Gdak)

Czytaj też: Opublikowano Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Są w nim szkoły z Poznania

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl