To ważne wsparcie dla osób starszych. Minister do spraw polityki senioralnej w Poznaniu

Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej, odwiedziła Poznań, by omówić szczegóły dotyczące bonu senioralnego. 

Minister Marzena Okła-Drewnowicz przyjechała do Poznania, by porozmawiać o możliwościach nowego projektu. Bon senioralny to rządowe świadczenie, które pozwoli sfinansować usługi wsparcia w miejscu zamieszkania seniora. Chodzi m.in. pomoc w codziennych czynnościach, np. w przygotowaniu i spożywaniu posiłków czy zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 

– Kluczem właściwej realizacji ustawy o bonie senioralnym będzie partnerstwo rządu i samorządu – podkreśla Minister Marzena Okła-Drewnowicz. – Z jednej strony samorząd, będąc najbliżej seniora, najlepiej skoordynuje usługi w miejscu zamieszkania. Z drugiej – rząd odciąży go finansowo.

W Domu Pomocy Społecznej nr 1 na Strzeszynie spotkała się z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Poznania, a także przedstawicielami miejskich jednostek, rady miasta i miejskiej rady seniorów. 

– W 2018 roku jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy dla nich pakiet usług Viva Senior, który później stał się wzorem dla wielu innych samorządów. Byliśmy też pierwszym miastem, w którym działalność rozpoczęła Miejska Rada Seniorów. Jestem przekonany, że współpraca przy wprowadzaniu bonu senioralnego również okaże się sukcesem – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Zgodnie z założeniami program ma być skierowany do osób w wieku 75+ i ich pracujących rodzin. Maksymalna wartość bonu ma wynieść 2 150 zł (czyli połowę minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.). Warunkiem jego otrzymania będzie jednak aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do alimentacji (najczęściej dziecka seniora). Wniosek o przyznanie bonu składać będzie rodzina w porozumieniu z seniorem. 

Będą też kryteria dochodowe. Dochód miesięczny seniora nie będzie mógł przekroczyć 5 tys. zł brutto. W przypadku członka rodziny kryterium będzie zależeć od tego, czy prowadzi on jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe. Będzie to granica odpowiednio dwu- i trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. Według przeprowadzonych szacunków z bonu skorzystać będzie mogło ponad 535 tys. starszych osób w Polsce. 

czytaj także: Innowacyjne rozwiązanie na poznańskim lotnisku. Powstał paczkomat dla ,,nielotów”

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl