Taksówkarze w Poznaniu. Poddają się kontroli, albo tracą uprawnienia

Nastąpiła zamiana w transporcie drogowym. Kierowcy taksówek muszą poddać się wymaganej weryfikacji. Niestety, zaledwie 50 taksówkarzy zrobiło to do tej pory.

W Poznaniu obecnie działa około 8600 taksówek, z czego około 7500 kierowców uzyskało licencję przed 17 września 2023 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, kierowcy Ci są zobowiązani do poddania się obowiązkowej weryfikacji.

Ze względu na nowe regulacje dotyczące taksówkarzy, obecnie obowiązuje wymóg dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie określonych warunków:

  • Osoby prowadzące przewóz, ich zatrudnieni kierowcy oraz osoby wykonujące przewozy na zlecenie przedsiębiorców nie mogą być skazane prawomocnie za ciężkie przestępstwa, takie jak przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, ani za przestępstwa związane z narkotykami. Ponadto nie mogą posiadać prawomocnego zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
  • Przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy, oraz osoby wykonujące przewóz na rzecz przedsiębiorcy muszą spełniać określone wymagania, takie jak posiadanie odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdów, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy jako kierowca oraz brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania tego zawodu.

Te zapisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości usług w transporcie taksówkowym.

Weryfikacja kierowców taksówek

Dokumenty te należy dostarczyć do 31 marca 2024 roku w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa w Oddziale Licencji na Transport Drogowy i Kontroli.

W przypadku niespełnienia tego obowiązku lub niedopełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. Zachowają one ważność wyłącznie do 30 czerwca 2024 r.

Gdzie umówić się na weryfikację?

Aby umówić się na weryfikację, można to zrobić:

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i składasz dokumenty dla większej liczby kierowców (więcej niż 5 osób). Musisz wcześniej telefonicznie ustalić dzień i godzinę wizyty.

Czytaj także: Gwiazda Warty w końcu trafia. Zieloni jednak remisują

Gabriela Puczyłowska
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl