Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na - kontakt@wpoznaniu.pl

Kategoria: sesja rady miasta

Najważniejszy dokument planistyczny miasta. „Mamy sporo zieleni, ale potrzebujemy jej jeszcze więcej”

We wtorek, 11 lipca Rada Miasta Poznania zajęła się projektem uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. To dokument, który ostatni raz uchwalano w 2014 roku. Prace nad nim trwały 3 lata. W studium, na podstawie oceny dotychczasowego rozwoju przestrzennego gminy oraz analizy uwarunkowań i ograniczeń, wskazano w perspektywie kolejnych 30 […]

11 lipca 2023