Studenci z Politechniki zrobili z odpadów odnawialne źródło energii

Panele fotowoltaiczne z recyklingu posłużyły do budowy dwóch mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Pierwsza stanie przy Politechnice Poznańskiej, druga na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Obie są w stanie wytworzyć prąd, który pozwoli zagotować wodę w czajniku elektrycznym czy naładować telefon.

Wszystkie panele fotowoltaiczne z recyklingu zostały poddane szczegółowym badaniom. 21 lipca, w samo południe, gdy temperatura powietrza sięgała 34 stopni, studenci Politechniki Poznańskiej, za pomocą kamery Fluke TI25 przeprowadzali pomiary termowizyjne.

Celem pomiaru było uchwycenie ogólnego rozkład temperatury i szukanie punktów podejrzanych o występowanie tak zwanych hotspotów – uszkodzonych fragmentów panelu o wyższej temperaturze. W celu wyeliminowania odbić, pomiary wykonywano pod różnym kątem oraz z obu stron panelu. Następnie umieszczano kamerę w odległości 1 metra i obserwowano punkt w którym podejrzewano występowanie hot-spotów – mówi Krzysztof Dziarski, opiekun koła naukowego Electronus.

Na podstawie termogramów stwierdzono, że jedynie pojedyncze panele nie zawierają hotspotów, dlatego też obie mikroinstalacje mają charakter naziemny.

Oprócz starannie wybranych paneli fotowoltaicznych do zbudowanie mikroinstalacji OZE potrzebne były również falowniki  jednofazowe off grid, które będą reagowały na napięcie startu od 33*5 V, akumulatory o napięciu 12V lub 24V, rozdzielnice budowlane oraz stelaże do profili aluminiowych. Obie instalacje opierają się na połączeniu szeregowym i będą zajmować około 10 metrów każda.

Cieszę się, że studenci Politechniki Poznańskiej podjęli wyzwanie zbudowania mikroinstalacji OZE z recyklingu, z których już niebawem będą mogli skorzystać mieszkańcy. Mam nadzieję, że stworzone instalacje będą na co dzień przypominać poznaniakom jak duży jest potencjał w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zachęcą ich do prawidłowego postępowania z tego rodzaju odpadami – podkreśla Monika Wyciechowska z RLG.

Mikroinstalację OZE z recyklingu już wkrótce będzie można zobaczyć na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

Chcemy pokazywać poznaniakom, że ich codzienne wybory mają znaczenie w kontekście ochrony środowiska naturalnego. Oddając elektryczne odpady do miejsc przeznaczonych oraz specjalnych pojemników, mamy gwarancję, że ZSEE  trafi do profesjonalnych zakładów przetwarzania, w których odzyskuje się metale żelazne, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne oraz szkło. Części odzyskanych materiałów można nadać drugie życie, nawet tak niezwykłe jak mikroinstalacja OZE –  mówi Michalina Magdziarz, Specjalista ds. Funduszy Unijnych i edukacji ekologicznej z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Poznaniu.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl