Radni miejscy zagłosowali. Co z Powstaniem Wielkopolskim?

Miejscy radni podjęli decyzje w sprawie nowej podstawy programowej, która ma obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025. Gremialnie sprzeciwili się propozycjom usunięcia z niej lekcji o Powstaniu Wielkopolskim.

Ministerstwo Edukacji narodowej podjęło decyzję o zmniejszeniu tematów obowiązujących w podstawie programowej. Niektóre z wątków historycznych miały zostać usunięte. Na liście znalazło się również Powstanie Wielkopolskie. Stanowisko w sprawie zajęli poznańscy radni.

Ważne wydarzenie dla historii Polski

– Nawiązując do konsultacji zmian w podstawie programowej kształcenia, w których zapowiedziano redukcję wybranych zagadnień z zakresu historii, Rada Miasta Poznania zwraca uwagę na konieczność zachowania przekazu o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 w zasadniczym obszarze podstawy programowej. W naszej ocenie jest to kluczowa wiedza umożliwiająca młodym Polakom zrozumienie procesu historycznego odradzania się Rzeczypospolitej po okresie zaborów. Bez omówienia przebiegu i wpływu tej zwycięskiej insurekcji na kształt zachodniej granicy Polski po 1918 roku, gospodarczy rozwój kraju czy militarną odbudowę armii i zwycięstwo w wojnie 1920 roku, obraz Rzeczypospolitej w dwudziestoleciu międzywojennym nie będzie rzetelny i kompletny – wyjaśnia Marek Sternalski, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania.

Oświadczenie zostało przyjęte jednogłośnie.

Kolejnym krokiem radnych będzie poprawka do budżetu, która umożliwi finansowanie edukacji regionalnej. Dzięki temu uczniowie poznańskich szkół dowiedzą się więcej o naszym zwycięskim zrywie.

– Jako Wielkopolska mamy się czym pochwalić. Śląsk taką tożsamość już buduje – mówił Marek Sternalski. 

Czytaj także-Nie wyprzedaj ich i nie rób im zdjęć. Kogo i dlaczego?

źródło – poznan.pl

Monika Statucka
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl