Profesor z UAM nagrodzony przez Premiera RP

Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski z Zakładu Krystalografii Wydziału Chemii UAM został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Dokonania profesora Jaskólskiego w dużej mierze przyczyniły się do rozwoju nauki i pozwoliły uratować życie i zdrowie wielu osób.

Nagrodę profesorowi Mariuszowi Jaskólskiemu przyznano w kategorii „osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej”.

Profesor od lat zajmuje się badaniem struktury molekuł życia: białek i kwasów nukleinowych, metodami krystalografii. Krystalografia jest metodą badawczą, dzięki której można zobaczyć molekuły w trójwymiarze. W dzisiejszych czasach badania są wspomagane przez nowoczesną technologię, na przykład mikroskopy elektronowe.

Do najważniejszych osiągnięć profesora należy na przykład opracowanie leków dla chorych na AIDS. W latach 80-ch wraz z grupą badaczy w USA określił strukturę pierwszego białka wirusa HIV. Następnie pracując z dr. Wlodawerem rozwiązał strukturę białka stosowanego w terapii białaczki u dzieci. Razem ze współpracownikami ustalił mechanizm agregacji białka odpowiedzialnego za amyloidozę krwotoczną mózgu.

Jest także współautorem najdokładniejszej struktury kwasu nukleinowego. Dokonania profesora Jaskólskiego w dużej mierze przyczyniły się do rozwoju nauki i pozwoliły uratować życie i zdrowie wielu osób.

Krystyna Yehorova
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl