Poznań walczy z azbestem

Trwa zbieranie wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu z budynków w Poznaniu. Miasto pokryje całość kosztów demontażu lub odbioru materiałów zawierających azbest.

W ramach wdrażania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032” finansowane są:

  • demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
  • zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, ich transport i unieszkodliwienie.

W ramach przetargu organizowanego przez miasto do połowy marca złożono 75 wniosków na usunięcie 111,951 ton azbestu, w tym: 49 na demontaż pokrycia dachowego – 46,881 tony, 1 na demontaż elewacji – 0,225 tony oraz 30 na odbiór wyrobów składowanych na posesji – 64,845 tony.

KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU

Program związany z usuwaniem azbestu miał już dwie edycje, podczas których miastu udało się zrealizować 406 wniosków, doprowadzając do usunięcia ponad 532 ton azbestu, w tym ok. 240 ton na pokryciach dachowych, 10 ton na elewacjach budynków, a ponad 280 ton na nieruchomości.

NABÓR DO KOŃCA KWIETNIA

Nabór do obecnego programu potrwa do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski wraz z załącznikami można składać pocztą na adres: Wydział Klimatu i Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań; przez ePUAP lub osobiście w siedzibie wydziału (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bartłomiej Najtkowski
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl