Poznań szuka ławników. Można się zgłaszać

Ruszają wybory ławników na lata 2024-2027. Rada miasta poszukuje 93 „sędziów społecznych”.

Aby zostać ławnikiem trzeba mieć ukończone 30 lat i nie więcej niż 70 lat. Trzeba mieć polskie obywatelstwo i korzystać z pełni praw. Ławnik musi mieszkać w Poznaniu przynajmniej od roku. „Sędzia społeczny” powinien mieć co najmniej średnie wykształcenie. W tym roku rada miasta poszukuje łącznie 93 ławników. 71 nowych ławników będzie orzekało w zakresie prawa pracy.

Ławnikiem nie może zostać każdy. Oprócz kryterium wiekowego nie można pełnić określonych funkcji. Nie będą brane pod uwagę osoby, które pracują w prokuraturze, żołnierze, policjanci i pracownicy służby więziennej. Ponadto nie mogą kandydować adwokacji, radcowie prawni, aplikanci, duchowni i radni oraz osoby, które wchodzą w skład organów od których decyzji można odwoływać się w sądzie.

Jak się zgłosić?

Do 28 czerwca można zgłaszać siebie lub swoje kandydata. Kandydata może zgłosić grupa 50 osób i muszą to być mieszkańcy Poznania, którzy mają prawa wyborcze. Sami kandydatów mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, zarejestrowane organizacje społeczne i zawodowe z wyjątkiem partii politycznych. Należy wypełnić kartę zgłoszeniową i taki dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta Poznania w pokoju 144 lub 170. Można przesłać go również pocztą.

Nie należy zapomnieć o odpowiednich dokumentach. Jeśli kandydat zgłaszany jest przez stowarzyszenie lub organizację, to koniecznie jest, aby mieć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub potwierdzenie wpisu do innego rejestru ewidencji. Jeśli kandydata zgłaszają grupa 50 mieszkańców Poznania, na dokumencie powinny znaleźć się ich imiona, nazwiska, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i ich własnoręczne popisy. Kandydat musi przygotować oświadczenie o stanie zdrowia, dwie fotografie i niezbędne dokumenty. Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta Poznania (61 646 33 44), a niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej.

Czytaj także: Poznań z multisportową halą | wpoznaniu.pl

źródło: | Poznan.pl (www.poznan.pl)

Monika Statucka
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl