Port Lotniczy Poznań-Ławica pozywa inną spółkę. W tle bezpieczeństwo i kilkanaście mln zł

Spółka ATREM S.A. z Bydgoszczy poinformowała o otrzymaniu pozwu od spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o. o. na kwotę przekraczającą 13 milionów złotych. Pozew dotyczy rzekomych kar umownych nałożonych za niedotrzymanie obowiązków z umowy dotyczącej bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań – Ławica.

Zarząd Spółki ATREM w komunikacie zaprzecza zarzutom postawionym przez Port Lotniczy Poznań Ławica. Według przedstawicieli ATREM wykonywała swoje zobowiązania z należytą starannością i rzetelnością. Obrona opiera się na przekonaniu, że wszelkie działania, które podjęto w ramach umowy były zgodne z jej postanowieniami.

Sprawa dotyczy obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi wynikające z zawartej w 2015 r. umowy na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań – Ławica oraz wymianę fragmentu ogrodzenia portu lotniczego.

„Zamawiający wyliczył kary umowne jako iloczyn 0,1 proc. wartości wynagrodzenie spółki wynikającej z umowy w wysokości łącznie 6,73 mln zł brutto za każdy dzień zwłoki oraz liczby dni w zwłoce w usunięciu kilkudziesięciu błędów i awarii przedmiotu umowy” – napisano w komunikacie.

W odpowiedzi na pozew, Zamawiający (Port Lotniczy Poznań-Ławica) zasugerował przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. ATREM SA wyraził zgodę na takie rozwiązanie.

Port lotniczy Poznań-Ławica (fot. Łukasz Gdak/wPoznaniu.pl)

Czytaj też: Z Poznania polecimy do Malagi. Ryanair ogłosił 6 nowych tras na wakacje

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl