Plakaty wyborcze zalewają Poznań. Uchwała krajobrazowa nie pomaga

Poznań zalewają plakaty wyborcze. To typowy widok dla mieszkańców dużych i małych miast w okresie wyborczym. Uchwała krajobrazowa ogranicza umieszczanie reklam w przestrzeni publicznej, ale w Poznaniu nie dotyczy to plakatów wyborczych.

Poznań przyjął uchwałę krajobrazową, która weszła w życie 5 sierpnia. Dokument ten wprowadza różne zasady dotyczące umieszczania reklam i nośników reklamowych w mieście. Jednak, w hierarchii aktów prawnych, kodeks wyborczy stoi wyżej niż uchwała krajobrazowa. Oznacza to, że uchwała nie może zakazywać ani ograniczać umieszczania plakatów wyborczych przez komitety wyborcze.

Kodeks wyborczy precyzyjnie reguluje kwestie umieszczania plakatów kandydatów i hasła wyborczego w przestrzeni publicznej. Plakaty te mogą być umieszczone na ścianach budynków, latarniach czy ogrodzeniach, ale wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu. Przepisy kodeksu obligują także komitety wyborcze do usunięcia plakatów w ciągu 30 dni od dnia wyborów.

– W hierarchii aktów prawnych kodeks wyborczy stoi ponad zapisami aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała krajobrazowa, dlatego nie może ona zakazywać albo ograniczać wywieszania plakatów przez komitety wyborcze – twierdzi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP.

Tymczasem Miasto Kraków poinformowało inaczej niż Miasto Poznań, że „wszelkie tablice reklamowe i urządzenia reklamowe stanowiące materiały wyborcze podlegają przepisom tzw. uchwały krajobrazowej (uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26.02.2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń)”.

Dozwolone strefy

Miasto Poznań podjęło próbę uporządkowania kwestii umieszczania plakatów wyborczych poprzez wyznaczenie stref i opracowanie standardów nośników reklamowych. Dla komitetów wyborczych udostępniono kilkadziesiąt tablic i słupów reklamowych w różnych częściach miasta. Na tych nośnikach, oprócz plakatów, pojawią się także praktyczne informacje wyborcze, dotyczące m.in. podziału miasta na obwody czy zasad głosowania.

Plakaty wyborcze nie mogą być umieszczane w lokalach obwodowych komisji wyborczych ani budynkach, w których się znajdują. Zakaz obowiązuje również na terenie urzędów, szkół czy jednostek wojskowych.

Prywatne tereny i spółdzielnie mieszkaniowe

Reklamy wyborcze mogą pojawić się na prywatnych terenach, takich jak ogrody działkowe czy tereny spółdzielni mieszkaniowych. Każdy zarząd indywidualnie podejmuje decyzję, czy pozwoli na umieszczanie banerów wyborczych. W przypadku ogrodów działkowych decyzje często zależą od prezesa danego ogrodu.

Właściciele prywatnych terenów mają prawo zdjąć banery wyborcze umieszczone bez ich zgody. Należy jednak zachować ostrożność, aby nie narazić się na zarzut niszczenia materiałów wyborczych. Warto skontaktować się z odpowiednim komitetem wyborczym i poprosić o usunięcie banera z naszej własności.

Czytaj też: PSŻ Poznań zapowiada dymisję, jeśli miasto im nie pomoże. Koniec żużla w Poznaniu?

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl