Plac Bernardyński po nowemu

Wschodnia część Placu Bernardyńskiego, od strony ul. Garbary, zostanie uporządkowana. Piesi zyskają wygodne i bezpieczne dojście do przystanku autobusowego, a kupcy możliwość wjazdu na teren targowiska. Pojawią się również ławki oraz dodatkowa wiata przystankowa.

Celem zmian na Placu Bernardyńskim jest przede wszystkim udrożnienie dojścia na przystanek autobusowy. Obecnie, z uwagi na samochody parkujące od strony ul. Garbary piesi często zmuszani są do schodzenia na wybrukowany fragment jezdni, co stwarza zagrożenie zarówno dla nich, jak i kierowców. Równie istotne jest zapewnienie kupcom handlującym na Bernardynie możliwości wjazdu na teren targowiska.

Wprowadzanie zmian rozpocznie się od postawienia przez ZTM dodatkowej wiaty przystankowej. Następnie ZDM zamontuje w sąsiedztwie wiaty ławki, a na pozostałej przestrzeni wzdłuż ul. Garbary staną słupki uniemożliwiające niezgodne z przepisami parkowanie. Trzy z nich będą uchylne, co pozwoli kupcom wjechać na plac targowy. Udostępnienie wjazdu pozostanie w gestii Spółki Targowiska. Dzięki uporządkowaniu wschodniej pierzei Placu Bernardyńskiego uszczelniona zostanie Strefa Płatnego Parkowania – dotąd nielegalnie parkujący kierowcy wykorzystywali to miejsce do unikania opłat za postój na terenie objętym SPP.

Wprowadzenie zmian rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

 

kontakt

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl